ARKIV - Stemmetal m.m. er ikke justeret for fintællingen efter valget. Der kan derfor være fejl i stemmetallene.
 
Der stemmes 20. november  
Hvem kan stemme  
Hvem kan vælges  
Frist for opstilling  
Partibogstaver  
På valgdagen  
Hvis du ikke kan møde op  
Du kan også stemme i udlandet  
Efter valget  
Klager  

Partibogstaver

Indenrigsministeriet har bestemt, hvilke bogstavbetegnelse de følgende 11 partier skal have, og det er de samme bogstaver, der kendes fra folketingsvalg:

A. Socialdemokratiet

B. Det Radikale Venstre

C. Det Konservative Folkeparti

D. Centrum-Demokraterne

F. Socialistisk Folkeparti

O. Dansk Folkeparti

Q. Kristeligt Folkeparti

S. Slesvigsk Parti

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti

Z. Fremskridtspartiet

Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne


Partierne får en bogstavbetegnelse, hvis de var opstillingsberettigede pr. 1. august 2001.

De øvrige bogstaver i alfabetet kan kommunernes valgbestyrelser give til andre kandidatlister. Kun bogstavet X må ikke bruges, fordi det kan tolkes som et kryds. Indenrigsministeriet henstiller desuden til, at W ikke bruges, fordi det kan forveksles med V, samt at Å skal angives som Å og ikke som Aa.

Tilbage til forsiden
Bornholms amt
Frederiksberg kommune
Frederiksborg amt
Fyns amt
Københavns amt
Københavns kommune
Nordjyllands amt
Ribe amt
Ringkjøbing amt
Roskilde amt
Storstrøms amt
Sønderjyllands amt
Vejle amt
Vestsjællands amt
Viborg amt
Århus amt


Oppe på Kommunen
Om amtet, kommunen og dig
Et DR-tema til unge op til kommunalvalget

Test din viden om det lokale selvstyre. Prøv dagens quiz


Prøv gamle quizzer
Besøg DR Nyhederne Online

Læs mere om Folketingsvalget