ARKIV - Stemmetal m.m. er ikke justeret for fintællingen efter valget. Der kan derfor være fejl i stemmetallene.
 
Der stemmes 20. november  
Hvem kan stemme  
Hvem kan vælges  
Frist for opstilling  
Partibogstaver  
På valgdagen  
Hvis du ikke kan møde op  
Du kan også stemme i udlandet  
Efter valget  
Klager  

På valgdagen

Valgstederne åbne alle steder kl. 9 og de lukker kl. 20. Er der kø uden for stemmelokalet får alle ret til at komme ind og stemme. Faktisk skal valgformanden gå udenfor og spørge, om alle, der ønsker at stemme, har stemt, før valgstedet lukker.

Til afviklingen af valget er på forhånd udnævnt 5-9 valgstyrere, som regel kommunalbestyrelsesmedlemmer, og en række tilforordnede, der som regel kommer fra de lokale vælgerforeninger. Valgstyrerne skal tælle stemmer og sikre, at afstemningen foregår rigtigt, mens de tilforordnede sørger for de mere praktiske opgaver.

Alle vælgere får et valgkort tilsendt med posten senest 15. november, og det skal medbringes til valgstedet. På kortet står blandt andet hvor du skal stemme, hvilket valgbord du skal henvende sig ved i valglokalet.

Har du glemt at få valgkortet med sig, kan du godt stemme alligevel. Betingelsen er, at du har legitimation med.

Valgkortet afleveres til den tilforordnede, der til gengæld udleverer en stemmeseddel til både kommunalvalget og amtsrådsvalget. Vælgeren bliver ofte bedt om fødselsdatoen for at sikre sig mod valgsnyd. I Københavns og Frederiksberg kommune får vælgerne kun én stemmeseddel, fordi kommunerne har status som amter.

Krydset skal sættes til højre ud for navnet på det parti eller den kandidat, du ønsker at stemme på. Der skal kun sættes ét kryds, og kommer du til at sætte krydset forkert, kan du få en ny stemmeseddel. Er stemmesedlen dog foldet sammen og lagt i stemmeurnen er det for sent at fortryde.

Svagelige personer kan få hjælp til at stemme fra to valgstyrere eller to tilforordnede. Betingelsen er dog, at vælgeren præcist kan sige, hvordan han eller hun vil stemme. Blinde eller svagtseende kan få hjælp til stemme af en person, som de selv udpeger.

Tilbage til forsiden
Bornholms amt
Frederiksberg kommune
Frederiksborg amt
Fyns amt
Københavns amt
Københavns kommune
Nordjyllands amt
Ribe amt
Ringkjøbing amt
Roskilde amt
Storstrøms amt
Sønderjyllands amt
Vejle amt
Vestsjællands amt
Viborg amt
Århus amt


Oppe på Kommunen
Om amtet, kommunen og dig
Et DR-tema til unge op til kommunalvalget

Test din viden om det lokale selvstyre. Prøv dagens quiz


Prøv gamle quizzer
Besøg DR Nyhederne Online

Læs mere om Folketingsvalget