ARKIV - Stemmetal m.m. er ikke justeret for fintællingen efter valget. Der kan derfor være fejl i stemmetallene.
 
Der stemmes 20. november  
Hvem kan stemme  
Hvem kan vælges  
Frist for opstilling  
Partibogstaver  
På valgdagen  
Hvis du ikke kan møde op  
Du kan også stemme i udlandet  
Efter valget  
Klager  

Hvis du ikke kan møde op

Hvis du er forhindret i at møde op på valgdagen, kan du brevstemme på et hvilket som helst folkeregister. Sidste frist er lørdag den 17. november. hvor folkeregistrene vil have specielle åbningstider.

Der udleveres en grå stemmeseddel til kommunalbestyrelsesvalget med kuvert, en gul stemmeseddel til amtsrådsvalget med kuvert, et følgebrev samt en blå yderkuvert.

Stemmesedlerne har tre rubrikker til at skrive henholdsvis bogstavbetegnelse, partinavn og kandidatnavn. Du kan enten skrive partinavn, bogstav eller navnet på den kandidat du vil stemme på.

Der sker i enrum, mens følgebrevet udfyldes og underskrives, når stemmemodtageren ser det.

Fra 30. oktober kan du på en plakat i folkeregisteret i din kommune se, hvilke kandidatlister og listeforbund, der stiller op. Ønsker du at stemme før den dato eller på et folkeregister i en anden kommune, forventes det, at du selv kender kandidater og kandidatlister.

Sygehuse og fængsler skal selv sørge for, at henholdsvis indlagte patienter og indsatte får mulighed for at stemme. Derimod skal kommunalbestyrelsen sørge for, at beboere på plejehjem og i ældreboliger kan stemme.

Er du syg eller svagelig er der også mulighed for at stemme i hjemmet. Det skal du bede kommunen om lov til, og ansøgningen skal være sendt senest 8. november kl. 18. Formularen findes hos Indenrigsministeriet.

Både på sygehuse, i fængsler og hjemme gælder det, at der ikke må stemmes før alle listeforbund er anmeldt, det vil sige 30. oktober.

Alle brevstemmer skal være valgbestyrelsen på det enkelte valgsted i hænde senest inden afstemningen begynder 20. november kl. 9.00.

Tilbage til forsiden
Bornholms amt
Frederiksberg kommune
Frederiksborg amt
Fyns amt
Københavns amt
Københavns kommune
Nordjyllands amt
Ribe amt
Ringkjøbing amt
Roskilde amt
Storstrøms amt
Sønderjyllands amt
Vejle amt
Vestsjællands amt
Viborg amt
Århus amt


Oppe på Kommunen
Om amtet, kommunen og dig
Et DR-tema til unge op til kommunalvalget

Test din viden om det lokale selvstyre. Prøv dagens quiz


Prøv gamle quizzer
Besøg DR Nyhederne Online

Læs mere om Folketingsvalget