ARKIV - Stemmetal m.m. er ikke justeret for fintællingen efter valget. Der kan derfor være fejl i stemmetallene.
 
Der stemmes 20. november  
Hvem kan stemme  
Hvem kan vælges  
Frist for opstilling  
Partibogstaver  
På valgdagen  
Hvis du ikke kan møde op  
Du kan også stemme i udlandet  
Efter valget  
Klager  

Du kan også stemme i udlandet

Opholder du dig i udlandet, kan du også stemme ved kommunal- og amtsvalget. Betingelsen er, at du er tilmeldt folkeregisteret og har fast bopæl i kommunen.

Der skal stemmes i så god tid, at brevstemmen kan nå frem til valgformanden på valgdagen inden kl. 9.

Du skal henvende sig på en dansk ambassade eller konsulat for at brevstemme, men der kan også stemmes på folkeregistrene i Grønland eller på Færøerne.

Desuden kan der stemmes på danske skibe i udenrigsfart og på boreplatforme.

Indenrigsministeriet har permanent udpeget nogle brevstemmemodtagere på Færøerne, i Grønland og i udlandet.

På Færøerne er det fx. rigsombudsmanden, i Grønland cheferne for de forskellige militærbaser, mens det er de ældste militær-udsendte i de forskellige lande, der må modtage brevstemmer.

Danske skibe i udenrigsfart og på boreplatforme skal aflevere deres brevstemme til deres øverste chef, mens der ikke kan brevstemmes på

Tilbage til forsiden
Bornholms amt
Frederiksberg kommune
Frederiksborg amt
Fyns amt
Københavns amt
Københavns kommune
Nordjyllands amt
Ribe amt
Ringkjøbing amt
Roskilde amt
Storstrøms amt
Sønderjyllands amt
Vejle amt
Vestsjællands amt
Viborg amt
Århus amt


Oppe på Kommunen
Om amtet, kommunen og dig
Et DR-tema til unge op til kommunalvalget

Test din viden om det lokale selvstyre. Prøv dagens quiz


Prøv gamle quizzer
Besøg DR Nyhederne Online

Læs mere om Folketingsvalget