ARKIV - Stemmetal m.m. er ikke justeret for fintællingen efter valget. Der kan derfor være fejl i stemmetallene.
 
Der stemmes 20. november  
Hvem kan stemme  
Hvem kan vælges  
Frist for opstilling  
Partibogstaver  
På valgdagen  
Hvis du ikke kan møde op  
Du kan også stemme i udlandet  
Efter valget  
Klager  

Efter valget

Når valget er slut starter valgstyrelsen og de tilforordnede optællingen af stemmer til både kommunalvalg og amtsrådsvalg, og resultatet skal indberettes til kommunens valgbestyrelse, som borgmesteren som regel er fomand for. Fintællingen af de personlige stemmer finder sted senest dagen efter valgdagen.

Fordelingen af mandater mellem de forskellige kandidatlister sker ved at dividere hver kandidatlistes stemmetal med 1, 2, 3 osv. Den kandidatliste, der har den største kvotient får det første mandat, den næststørste kvotient giver ret til det andet mandat og så fremdeles. Er kvotienterne lige store trækkes der lod.

Stemmetallene for listeforbund og valgforbund lægges sammen, inden der divideres, og listerne regnes for en enhed.

Når kandidaterne er opstillet sideordnet er de personlige stemmetal afgørende, mens listens mandater tilfalder de kandidater der når øverst på listen, hvis der er tale om en partiliste.

Når klagefristen er udløbet bliver alle valglister, valgkort, stemmesedler og brevstemmer tilintetgjort.

I perioden fra 1. til 15. december holder den nyvalgte kommunalbestyrelse og det nye amtsråd et møde, hvor borgmesterposten og de forskellige udvalgsposter fordeles. Som regel har forhandlinger inden mødet afgjort, hvordan postene skal fordeles.

1. januar 2002 begynder de nye kommunalbestyrelser og amtsråd deres arbejde.

Tilbage til forsiden
Bornholms amt
Frederiksberg kommune
Frederiksborg amt
Fyns amt
Københavns amt
Københavns kommune
Nordjyllands amt
Ribe amt
Ringkjøbing amt
Roskilde amt
Storstrøms amt
Sønderjyllands amt
Vejle amt
Vestsjællands amt
Viborg amt
Århus amt


Oppe på Kommunen
Om amtet, kommunen og dig
Et DR-tema til unge op til kommunalvalget

Test din viden om det lokale selvstyre. Prøv dagens quiz


Prøv gamle quizzer
Besøg DR Nyhederne Online

Læs mere om Folketingsvalget