ARKIV - Stemmetal m.m. er ikke justeret for fintællingen efter valget. Der kan derfor være fejl i stemmetallene.
 
Der stemmes 20. november  
Hvem kan stemme  
Hvem kan vælges  
Frist for opstilling  
Partibogstaver  
På valgdagen  
Hvis du ikke kan møde op  
Du kan også stemme i udlandet  
Efter valget  
Klager  

Klager

Er man utilfreds med ikke at have modtaget et valgkort 15. november, kan man klage til kommunalbestyrelsen. Klagerne skal behandles straks, og eventuel udskrivning af valgkort eller rettelse i valglisten skal ske hurtigt.

Rettelser i valglisten kan ske til og med valgdagen. Derfor skal folkeregistrene være bemandet med personale, der kan tage stilling til indsigelser helt frem til lukningen af valglokalerne kl. 20 på valgdagen.

Hvis der er mistanke om, at optællingen af stemmer ikke er foregået korrekt, skal klagen sendes til kommunalbestyrelsen eller amtsrådet senest en uge efter valget.

Vil man klage over afgørelsen kan det ske til Indenrigsministeriet senest 14 dage efter, at man har modtaget den.

Tilbage til forsiden
Bornholms amt
Frederiksberg kommune
Frederiksborg amt
Fyns amt
Københavns amt
Københavns kommune
Nordjyllands amt
Ribe amt
Ringkjøbing amt
Roskilde amt
Storstrøms amt
Sønderjyllands amt
Vejle amt
Vestsjællands amt
Viborg amt
Århus amt


Oppe på Kommunen
Om amtet, kommunen og dig
Et DR-tema til unge op til kommunalvalget

Test din viden om det lokale selvstyre. Prøv dagens quiz


Prøv gamle quizzer
Besøg DR Nyhederne Online

Læs mere om Folketingsvalget