Forside
Indland
Udland
24 timer
Penge
Kriminalitet
Politik
Kultur
EU
Vejret
Baggrund
Billedserier
Lydbilledserier
Lyd/Video
TV
Radio
Sport
Regionalt
International
Nyhedsbrev
Mobil
Kontakt
Søg

Og efter Nyrup kommer ... Til tema forsiden
 
Kronologi over den seneste tids tumult i Socialdemokratiet
19. november 2002 08:36 Politik
8. august 2002:
Poul Nyrup Rasmussen fremlægger sine ønsker for fornyelse i partitoppen: Partisekretær Willy Stig Andersen afløses af Jens Christiansen fra Dansk Metals ledelsessekretariat, og de to næstformænd, Viborgs amtsborgmester Bent Hansen og folketingsmedlem Lene Jensen, afløses af Kim Mortensen, som er forstander på Esbjerg Højskole, og fhv. ligestillings- og boligminister Lotte Bundsgaard

Der går rygter om at Mogens Lykketoft erstattes af Henrik Sass Larsen på posten som politisk ordfører.

Meget hurtigt står det klart, at partiets forretningsudvalg ikke vil støtte Poul Nyrups bud på fornyelse i partitoppen.

9. august 2002:
Mogens Lykketoft tilkendegiver, at han vil blive på posten som politisk ordfører.

12. august 2002:
Socialdemokratiets medlemmer og lokale tillidsfolk kræver en gennemgribende fornyelse af partiets organisation og til dels også den politiske linie. Det fremgår af en logbog over 88 møder med partiets græsrødder, som partiformand Poul Nyrup Rasmussen har haft, siden han i februar indledte en omfattende turné til partifæller i alle dele af Danmark. Jyllands-Posten er i besiddelsen af bogen og offentliggør logbogen, der er en sammenfatning af konklusionerne fra disse møder. Der er et voldsomt behov for at gøre den gammeldags partiorganisation mere moderne og professionel, hedder det i konklusionerne.

13. august 2002:
Bent Hansen erklærer at han kun vil forlade sin post som næstformand, hvis Poul Nyrup erkender at han ikke kan få opfyldt alle sine ønsker om fornyelse i partitoppen.

Poul Nyrup kommer under skarp kritik fra egne rækker på den Socialdemokratiske folketingsgruppes sommermøde i Videbæk. Kritikken går først og fremmest på hans håndtering af sagen om fornyelsen i partitoppen. Det står samtidigt klart at Bent Hansen ikke går frivilligt og et kampvalg om næstformandsposten derfor er uundgåelig.

28. august 2002:
Bent Hansens modkandidat til posten som næstformand, Kim Mortensen, trækker sit kandidatur. Der bliver derfor intet kampvalg om posten.

1. september 2002:
Jyllands Posten bringer et interview med Karen Jespersen. Karen Jespersen udtaler bla. at det er nødvendigt at få sat tal på hvor mange udlændinge Danmark kan klare at modtage, hvis de skal kunne integreres ordentligt. Hun opfordrer samtidig sine partifæller til at få gang i en debat om stramninger på udlændinge området.

3. september 2002:
Den Socialdemokratiske gruppeledelse tager på det kraftigste afstand fra Karen Jespersens ide om at sætte tal på indvandringen.

5. september 2002:
Ritt Bjerregaard går som udlændinge ordførere i protest mod Poul Nyrups manglende opbakning. Den konkrete anledning til Ritt Bjerregaards beslutning er et tv-interview med Poul Nyrup Rasmussen. Nyrup blev bedt om at forholde sig til Karen Jespersen, som i pressen havde efterlyst mere fokus på antallet af udlændinge i S-debatten. En ret klar undsigelse af det udlændingekompromis, som ellers så småt tegner sig i partiet. Poul Nyrup Rasmussen undlod i tv-interviewet at tage stilling til uenigheden, hvilket Ritt Bjerregaard opfatter som manglende opbakning til hende som ordfører.

8. september 2002:
Karen Jespersen undsiger et internt partinotat om udlændingepolitikken. Notatet (27. august papiret) var ment som et basis for et kompromis mellem fløjene i partiet.

9. september 2002:
Torben Lund opfordrer Nyrup til at gå af som partiformand. Den socialdemokratiske gruppeledelse holder - helt frem til midnat - møde hjemme hos partiets afgående næstformand, Lene Jensen. Ifølge Lene Jensen er det et helt udramatisk møde. Men ingen af partilederne har efter mødet lyst til at forklare sig.

10. september 2002:
Efter et morgenmøde i folketingsgruppen ser Poul Nyrup ud til at have redet stormen af og får opbakning i folketingsgruppen til at fortsætte som partiformand.

13. september 2002:
Den 45-årige faglige sekretær fra Århus Klaus Krogsbæk melder sig som kandidat til posten som partisekretær. Denne post var af Nyrup tiltænkt Jens Christiansen fra Dansk Metal.

14. september 2002:
På Socialdemokratiets kongres vælger forsamlingen Bent Hansen og Lotte Bundsgaard som nye næstformænd. Mens der er genvalg til Viborgs amtsborgmester Bent Hansen, så er der nyvalg for forhenværende boligminister Lotte Bundsgaard. Begge vælges uden modkandidater. Lotte Bundsgaard afløser folketingsmedlem Lene Jensen, som går frivilligt. Forinden har partiformand Poul Nyrup Rasmussen - efter flere ugers strid - nødtvunget opgivet at få Bent Hansen erstattet med sin egen kandidat, Kim Mortensen forstander for Esbjerg Højskole. Til gengæld får Nyrup sin egen kandidat til partisekretærposten, Jens Christiansen, valgt.

Også på kongressen må Nyrup lægge øre til massiv kritik fra partifællerne for sit forfejlede forsøg på at forny partiet. Tre delegerede opfordrer ham direkte til at gå som led i fornyelsen - en fornyelse som i øvrigt indebærer, at Socialdemokratiet skifter navn til Socialdemokraterne.

20. september 2002:
LO meddeler officielt, at man har tænkt sig at afskaffe partistøtten til Socialdemokraterne. I alt står Socialdemokraterne til at miste et årligt tilskud på 7,75 millioner kroner, mens ungdomsorganisationen DSU mister tre millioner kroner. Og der bliver heller ikke tale om at give speciel valgkampstøtte. Nyrup Rasmussen reagerer kraftigt mod LO udspillet.

28. september 2002:
En meningsmåling lavet et par dage før folketinget åbner, giver Socialdemokraterne endnu et nederlag - efter måneders intern uro står Socialdemokratiet til den ringeste tilslutning siden valget.

30. september 2002:
Den årlige troværdighedsanalyse i Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin placerer den tidligere statsminister som nummer 95 ud 118. Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) er nummer 32.

8. oktober 2002:
Socialdemokraterne kritiseres af både S-borgmestre, en stor del af LO-familiens fagforbund og landets socialchefer for, at partiet svigter de svageste ved at åbne for, at der skæres i den månedlige ydelse til ægtepar, der begge er på kontanthjælp. Samtidig er nedskæringerne stik imod, hvad Socialdemokraternes formand, Poul Nyrup Rasmussen, tidligere har givet udtryk for er partiets politik.

Også Socialdemokraternes socialordfører, Karen Jespersen, udfordrer igen partiets linje i udlændingepolitikken. I en bog skriver hun, at Socialdemokratiets udlændingepolitik skal være langt mere stramt styret. Et afgørende element er, at partiet anerkender, at antallet af indvandrere fra den tredje verden - og ikke mindste muslimer - skal begrænses.

16. november 2002:
Socialdemokraterne står igen til massiv tilbagegang i ny meningsmåling fra Vilstrup. I meningsmålingen står partiet til en tilslutning på blot 26,7 af vælgerne, hvilket er en tilbagegang på fire procentpoint siden sidste måling i september.

Et voksende antal medlemmer af folketingsgruppen tvivler på, at Poul Nyrup Rasmussen magter at styre partiet ud af dødvandet. Flere socialdemokrater sammenligner situationen med tiden efter 1982, da daværende statsminister Anker Jørgensen (S) måtte slippe regeringsmagten, og partiet var præget af flere års usikkerhed om den politiske kurs og ledelse.

18. november 2002:
I en omfattende plan, der er udarbejdet af partisekretær Jens Christiansen, vendes op og ned på organisationen i det økonomisk trængte parti, skriver ugebladet A4. Omfattende besparelser er på vej hos Socialdemokraterne. Partikontoret på H.C. Ørstedsvej på Frederiksberg vil blive sat til salg, medarbejderstaben skal reduceres, og kontingentet skal forhøjes.

19. november 2002:
Dagens historie: Nyrup Rasmussen vil trække sig tilbage fra formandsposten.

Kilder: Flere aviser

 
Lykketoft sikker vinder
Kronologi over den seneste tids tumult i Socialdemokratiet
Portræt af Mogens Lykketoft
Kun svag støtte til Lykketoft
Lykketoft eneste kandidat
Danskerne peger på Lykketoft og Frank Jensen
Gallup efter Nyrups afgang
Nyrup: Plads til yngre kræfter
S-kommentarer til Nyrups afgang
Portræt af Poul Nyrup Rasmussen
Partierne kommenterer Nyrups afgang
Portræt af nogle af de nævnte modkandidater
Pressemeddelelse: Udtalelse af Poul Nyrup Rasmussen
Lykketoft vandt formandsvalget klart
Lykketoft afviser al snak om studehandler
S-kandidat kan ikke stille op alligevel
Jespersen siger nej til ordførerpost
Vrede i S over Lykketoft-bog
En rival til Mogens Lykketoft som ny formand for Socialdemokratiet melder sig på banen. (TV-avisen 18:30)
Poul Nyrup Rasmussens egen hjemmeside
Socialdemokratiets hjemmeside
 Til toppen    Du er her: Forside / Baggrund / Articles