Forside
Indland
Udland
24 timer
Penge
Kriminalitet
Politik
Kultur
EU
Vejret
Baggrund
Billedserier
Lydbilledserier
Lyd/Video
TV
Radio
Sport
Regionalt
International
Nyhedsbrev
Mobil
Kontakt
Søg

Stråling fra radar Til tema forsiden
 
 
Svend Aage Jensby
Forsvarsminister Svend Aage Jensby gjorde i foråret en dansk undersøgelse afhængig af den tyske rapport, der blev præsenteret i dag.
 
Rapport anbefaler erstatning til radar-syge
2. juli 2003 21:38 Indland
 
  Soldater lettede over den tyske rapport (TV-avisen 21:00)
 
  Entydig tysk rapport (TV-avisen 18:30)
Forsvarsminister Svend Aage Jensby blev i dag sat under pres for at gennemføre en omfattende undersøgelse af kræft hos tidligere soldater og officerer i det danske forsvar.

Forsvarets radarer
Op mod 40.000 soldater og ansatte har arbejdet tæt på radar-anlæg i det danske forsvar. De har vedligeholdt og betjent radar-anlæg, der udsender kraftig stråling, og det er sket uden beskyttelse af nogen art.
Det danske forsvar har brugt radar siden 1950erne. Først i 1982 besluttede man at skærme radar-rørene af.
Radar-rørene går under betegnelser som Thyrotroner, Magnetroner, Klystroner.
Radarerne blev bl.a. produceret af de amerikanske firmaer Raytheon Company, Lucent Technologies, General Electric Cooperation, Honeywell International

Presset kommer fra en længe ventet rapport fra en tysk ekspertkommission, der har undersøgt sammenhængen mellem arbejdet med Forbundsværnets radar-installationer i 50´erne, 60´erne og 70´erne, og tilfælde af kræft.

Problemet det samme i Danmark
Også i Danmark er der mistanke om at en række kræfttilfælde hos nuværende og tidligere ansatte i forsvaret skyldes stråling. Foreløbig har kun een fået anerkendt sin sygdom som en arbejdsskade.

Men forsvarsminister Svend Aage Jensby har afventet den tyske rapport, før han beslutter, om han skal sætte en undersøgelse i gang.

I dag blev rapporten præsenteret for den tyske Forbunddags forsvarsudvalg, og den betragtes som en vigtig sejr for de strålingsramte soldater.

Viceforsvarminister Walter Kolbow erklærer, at forsvarsministeriet er parat til at handle omgående.

Hvad er radar?
Ordet er en forkortelse af radio detecting and ranging
Et apparat til pejling af f.eks. skibe, fly eller konturer i omgivelserne ved hjælp af radio- el. mikrobølger
Radiobølgerne reflekteres af genstandene og afbilder disse på en skærm hos modtageren
Tidsforskellen mellem den udsendte impuls og dens ekko bestemmer afstanden til den reflekterede genstand
Kontinuerlig, automatisk afsøgning af jordoverflade og himmelrum udføres ved at sætte antennen i regelmæssig rotation
Kilde: Politikens Leksikon

Allerede for et år siden anerkendte forsvarministeriet, at der er en sammenhæng mellem stråling fra radar-enhederne i de gamle missilsystemer og sygdom - især kræft - hos personalet. Problemet er diagnose og sagsbehandlingen i de mange erstatningssager, og den er genstand for skarp kritik i rapporten.

3000 indberetninger
Der er i alt indberettet 3000 tilfælde, men kun i 13 sager er der blevet tildelt erstatning. Journalerne er mangelfulde, den metodiske fremgang har været ufuldstændig, og bestemte kræftsygdomme er blevet afvist på et uvidenskabeligt grundlag, hedder det i rapporten. Desuden har kommisssionen konstateret, at ofrene er blevet behandlet forskelligt, afhængig af deres militære rang.

Eksperterne anbefaler en langt bredere og mere generøs erstatningspolitik, blandt andet også overfor medlemmer af den tidligerere østtyske hær. De er hidtil blevet udelukket fra at søge erstatning, blandt andet fordi det materiel de har arbejdet med ikke længere eksisterer, og at derfor er svært at påvise en sammenhæng.

Rapporten anbefaler nu, at hver enkelt indberettet tilfælde af mulig strålingsskade undersøges og behandles igen.

Vil genoprette tilliden
Den sønderlemmende rapport har tilsyneladende fået forsvarsministeriet til at vende på en tallerken. Man er nu parat til at yde en storstilet erstatning til strålingsofrene.

Forsvarseksperten i regeringspartiet De Grønne siger at beslutningen om en omfattende erstatning skal ses som et forsøg på at genetablere tilliden mellem politikerne og medlemmerne af forbundsværnet.

Tusinder af soldater og ansatte arbejdede med de farlige missilanlæg op gennem 60'erne og 70'erne uden nogen form for beskyttelse. Ofrene er især blevet syge af leukemi og testikelkræft. En advokat for en af offergrupperne siger, at sygdommerne er så fremskredne, at de kræver op mod tre dødsfald om ugen.
 
Ny rapport viser at radar er skadelig
Tvivl om forsvarets radarmålinger
Erkender fejl i radar-målinger
Forsvaret: Vi vidste ikke strålingen var farlig
Radaroperatører blev syge
Jensby erkender radar-problem
Retssager på vej i flere lande
Skriv til os om radarstråling
Fakta om radar
Fokus på stråling i forsvaret
Ingen erstatningsordning til radar-ofre
Forsvaret vil undersøge sine radar-anlæg
Rapport anbefaler erstatning til radar-syge
Radaroperatører er blevet syge, siger Arbejdsskade- styrelsen (TV-avisen 18:30 den 2. februar 2003 )
Forsvarets radarer skal undersøges (TV-avisen 14. februar 2003)
Forsvaret anklages for at have overhørt advarsler (Søndags- magasinet 9. februar 2003)
Forsvaret griber til handling (TV-avisen 7. februar 2003)
Forsvarsministeren lover undersøgelse (TV-avisen 4. februar 2003)
Soldater udsat for farlig stråling (TV-avisen 3. februar 2003)
Soldater bliver syge af radar (Søndags- magasinet 2. februar 2003)
Læs alt om sagen i Tyskland hos Bund zur Unterstützung Radargeschädigter
Læs mere på Forsvars- kommandoens hjemmeside
All you ever wanted to know about British Air Defence Radar from Chain Home to the present dayý.
 Til toppen    Du er her: Forside / Baggrund / Articles