10 år med nationale test: Misfornøjede lærere og faglige fremskridt

Kritikken hagler igen ned over de obligatoriske, nationale test i folkeskolen. Få et overblik over testens turbulente tilværelse.

Nationale test i folkeskolen har været et omdiskuteret emne de sidste ti år. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Siden foråret 2010 er de danske elever i folkeskolen blevet testet i en lang række nationale test.

Kritikken af de obligatoriske nationale test har igennem tiden været omfattende, og i dag kritiseres de nationale test igen i en ny rapport forfattet af forskere fra Danmarks Pædagogiske Universitet.

Her er et overblik over den turbulente tilværelse for de nationale test:

2006

De nationale test bliver introduceret på baggrund af en rapport fra OECD (Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling), hvor folkeskolen kritiseres for manglende evaluering af eleverne.

Den daværende VK-regering vedtager sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, at der skal indføres ti obligatoriske test i folkeskolen.

2007-2008

Konsulenthuset COWI løber med sejren i udbudsrunden og starter de første testrunder.

De første test dumpes, fordi spørgsmålene er for dårlige, og der er flere tekniske problemer med afviklingen.

2009

Elever i 8.klasse på Toftevangskolen i Birkerød afprøver nye nationale test i 2009. (Foto: BJARKE ØRSTED © Scanpix)

100 pilotskoler afprøver de nationale test. Lærerne oplever nogle få tekniske problemer de første dage, men tilbagemeldingen er overvejende positiv fra landets skoler.

2010

Testene bliver for første gang gennemført i alle danske folkeskoler – til stor misfornøjelse blandt mange af landets lærere. Større tekniske problemer og negative oplevelser i testsituationer får flere lærere til at kræve, at testene droppes.

- Nu må politikerne erkende, at det system kan man ikke redde. Både teknisk og indholdsmæssigt duer det ikke. Vi må sætte os ned og finde andre løsninger, der passer til det enkelte barn på den enkelte skole, siger Anders Bondo Christensen den 3. marts 2010 til DR.

2011

Her er det tidligere undervisningsminister Christine Antorini (S). (Foto: Jens nøRgaard Larsen © Scanpix)

En ny undersøgelse foretaget af OECD viser, at Danmark er blevet bedre til at styrke evalueringskulturen, men påpeger samtidig, at der stadig er rum for forbedringer.

De nationale test er ligeledes blevet et stort omdrejningspunkt i dette års folketingsvalg. Et bredt forlig indgået af alle partier undtagen Enhedslisten og Liberal Alliance sikrer testenes fremtid. Daværende børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) er begejstret:

- Det er blevet et historisk bredt forlig, og jeg er meget glad for, at et næsten samlet Folketing nu er klar til at forbedre skolen. Med så stort et flertal bag er skolen sikret mod slingrekurs, siger Christine Antorini (S) til DR den 8. december.

2012

Den nationale præstationsprofil, som resultaterne fra de nationale test kaldes, viser en fremgang i 7 ud af 10 test.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini er glad for udviklingen, men fastholder, at en tilvænning til testene kan have en stor betydning og påvirke resultaterne.

2013

Efter bestilling fra Undervisningsministeriet evaluerer firmaet Rambøll i en rapport de nationale test.

Resultaterne viser, at testene har en positiv effekt på elevernes faglige niveau. På trods af de gode resultater, påpeger rapporten, at der fortsat er pædagogiske mangler.

2014

Den pædagogiske tænketank SOPHIA kritiserer de nationale test for at være usikre og stå i vejen for skolens overordnede formål. Kritikken rejses blandt andet på baggrund af en matematiklærer, der gav sine elever den samme test tre dage i træk, og stik imod forventningen fik meget forskellige resultater.

- Vi bliver bedt om at have tillid til testene, selv om der er indikatorer, der tyder på, at de fungerer dårligt. Hvis en elevs resultat kan svinge med 20 procent med tre dages mellemrum, er det så en rimelig vurdering af elevens standpunkt?, udtaler leder af SOPHIA Stig Skov Mortensen til Information.

Samtidig peger statistikprofessor på Danmarks Pædagogiske Universitet Peter Allerup på, at testene ikke kan bruges til at tilrettelægge undervisningen. Dette skyldes det såkaldte adaptive design, hvor testen automatisk tilpasses til den enkelte elevs faglige niveau.

- Når 31 elever løser 31 forskellige opgavesæt, hvordan kan læreren så overskue, hvad eleverne kan og ikke kan? Det didaktiske feedback er ringere. Jeg kunne være godt tilfreds med det gamle ”papir og blyant”-princip”, siger han til Information.

2015

De nationale test i folkeskolen er i flere omgange blevet undersøgt af forskere. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Testenes målesikkerhed kritiseres igen af to eksperter i pædagogiske test, Peter Allerup og Svend Kreiner, i en artikel i Folkeskolen. Kritikken kommer på baggrund af, at Ørum Skole på Djursland ikke længere stoler på de nationale test, da resultaterne svinger, som vinden blæser.

Danmark Lærerforening erklærer sig enig i kritikken og tilføjer, at de aldrig har bakket op om obligatoriske nationale test.

- Stol på lærernes professionelle vurdering i stedet for, at vi skal bruge tid på nogle test, som tilsyneladende ikke fungerer efter hensigten, og som heller ikke er egnet til at måle alt det, vi gerne vil have målt, siger Bjørn Hansen, formand for Lærerforeningens skole- og uddannelsespolitiske udvalg, til Folkeskolen.

2016

I en ny rapport fra Danmarks Pædagogiske Universitet bliver det konkluderet, at de danske lærere ikke ved, hvordan de skal tolke de mange resultater, deres elever får i de obligatoriske nationale test.

Alligevel bruger omkring 60 procent af lærerne resultaterne til at iværksætte særlige indsatser overfor eleverne. Læs mere om rapportens resultater her.

2019

De national læsetest måler forkert og testene bør stoppes, indtil problemet er løst.

Det siger to forskere, der sammen har skrevet en forskningsrapport om læsetesten for 8.-klasse-elever.

Og deres konklusion er, at læsetesten rammer helt ved siden af elevernes færdigheder. Undervisningsminister Merete Riisager (LA) varsler gennemsyn og reparation af de nationale test.

Facebook
Twitter