10 GODE RÅD Sådan tackler du en konflikt i familien

Man får ikke fred, selvom man bryder med et familiemedlem efter en konflikt. Derfor skal man fortsætte med at tale med hinanden, mener ekspert.

Hvis man er havnet i en konflikt, skal man undgå at ville placere skylden hos en parterne. Alle har for det meste en del af ansvaret, mener Jørn Nedergaard. (© Iris/Scanpix)

Hver tredje dansker har eller har haft en konflikt med et nært familiemedlem, der førte til, at de afbrød kontakten med hinanden.

Det viser en undersøgelse udført af Epinion for DR Nyheder. Heraf fremgår det også, at hvert tiende brud mellem to familiemedlemmer er permanent.

Men konflikterne bør bliver løst, før de fører til brud, mener Jørn Nedergaard, der er advokat og mediator og i mere end 10 år har hjulpet familiemedlemmer med at løse konflikter og optage kontakten med hinanden igen.

Fortsæt kontakten

Hvis man vælger at bryde kontakten, vil man ifølge Jørn Nedergaard nemlig hverken slippe af med familiemedlemmet eller ryste konflikten af sig.

- På det underbevidste plan ligger smerten og tankerne. Det koster kræfter hver dag - selvom man ikke vil indrømme det. Det er ikke lig med frihed, siger han.

Herunder giver Jørn Nedergaard 10 gode råd til, hvad familiemedlemmer kan gøre, hvis de er havnet i en konflikt.

10 gode råd

1. Bliv ved med at tale sammen – undgå så vidt muligt at dialogen stopper. Hvis først kontakten er blevet brudt, er det svært at optage den igen, fordi følelserne er for stærke.

2. Lad være med at gøre konflikten til et spørgsmål om skyld. Der er sjældent en god og en ond i en konflikt - begge parter bærer en del af ansvaret.

3. Undgå at angribe andre med bebrejdelser eller gengældelse.

4. Vær rummelig. Antag, at alle gør det bedste, de kan, selvom om det ikke ser ud til at være godt nok. Og gør dig ikke til dommer over, hvad der er godt nok. Det er meget individuelt, hvad folk formår at gøre.

5. Hvis dialogen brydes, så overvind blufærdigheden og indse, at der er tale om en alvorlig konflikt og italesæt det. Hvis det bedste trods alt er at stoppe kontakten, er det vigtigt, at parterne har talt ud inden det endelige brud.

6. Forstå, at en konflikt i langt højere grad handler om sårede følelser, end den handler om det materielle. Det materielle skal forstås som ydre omstændigheder. Det kan for eksempel være en manglende invitation til en fest, en arv, eller at et bedsteforældrepar for lov til at passe børnebørnene i højere grad end det andet sæt bedsteforældre.

7. Vær ærlig overfor dine egne følelser og parat til at lytte til andres følelser uden at komme med modangreb.

8. Forstå fællesskabets vigtighed og vær bevidst om din egen rolle heri. Det har en pris at bryde kontakten.

9. Lad ikke stædighed bestemme, at andre må have større anledning til at tage et initiativ til at genoptage dialogen. Parterne bærer et lige stort ansvar for at genoptage kontakten. Hvis man frygter at tage det første skridt og er bange for at blive afvist, skal man forsøge at bekæmpe de følelser. Det er bedre at tabe forsøget end ikke at forsøge.

10. Søg hjælp fra en uvildig konfliktmægler og undgå at følelserne tager magten og står i vejen for forståelse og forsoning. Konfliktmægleren kan både være professionel eller anden udenforstående.

I aften kl. 21.30 på dr.dk kan du chatte med Jørn Nedergaard og få gode råd til, hvordan du løser konflikten i din familie. Du kan også se mere om brud i familier i TV Avisen 18.30 og 21.30.