10 nye områder på ghettolisten

10 nye områder er kommet på ghettolisten, mens fem er forsvundet. I alt optræder 33 områder på listen.

10 nye områder er kommet på ghettolisten, mens fem er forsvundet. I alt optræder 33 områder på listen - deriblandt Mjølnerparken på Nørrebro i København.

Den såkaldte ghettoliste over belastede boligområder indeholder nu 33 bydele, viser regeringens opgørelse pr. 1. oktober. I alt er der kommet 10 nye områder på listen, mens fem er forsvundet.

De 10 nye områder ligger i Vejle, Esbjerg, Kolding, Roskilde, Køge, Greve, Fredensborg, Høje-Taastrup og to i København.

I en pressemeddelelse siger boligminister Carsten Hansen (S), at regeringen arbejder hårdt på at løse de problemer, der er i nogle af vores almene boligområder.

- Min vurdering er, at kriterierne skal justeres, så de i højere grad kan sætte retning for den samlede indsats. Det vil jeg drøfte med Folketingets partier, siger han.

Indsats skal være bedre

Carsten Hansen fortæller videre, at han vil tage initiativ til, at der etableres partnerskabsaftaler mellem regeringen, kommunerne og boligselskaberne, så den samlede indsats forstærkes mest muligt.

- Derudover vil jeg samle de bedste initiativer i en "værktøjskasse", så kommunerne kan få et hurtigt og enkelt overblik over de løsninger, der virker.

- Endelig vil jeg optage forhandlinger med satspuljepartierne om yderligere initiativer, der kan reducere kriminaliteten og øge beskæftigelsen i de udsatte boligområder, slutter Carsten Hansen.

Hvad er en ghetto?

Ghettolisten indeholder de boligområder med mindst 1.000 beboere, der opfylder to af følgende tre kriterier:

1. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent

2. Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 procent - altså et gennemsnit for de seneste fire.

3. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer pr. 10.000 beboere på 18 år og derover overstiger 270 - ligeledes et gennemsnit for de seneste fire år.

Facebook
Twitter