1.000 kroner, feriepenge og SU-lån: Få et hurtigt overblik over nattens politiske aftale

Tre ugers feriepenge og en check på 1.000 kroner til personer på overførselsindkomst er med i ny aftale.

De fleste voksne danskere kan se frem til at få ekstra penge mellem hænderne inden oktober. (Foto: © Thomas lekfeldt, Scanpix)

I nattens sene timer er politikerne blevet enige om en aftale, som blandt andet sender flere kontanter direkte i hænderne på os.

Alle Folketingets partier undtagen Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance står bag aftalen.

Få det fulde overblik over aftalen her:

Feriepenge

Har man optjent feriepenge, får man senest i oktober 2020 udbetalt tre ugers feriepenge. Som et led i overgangen til et helt nyt system for feriepenge, har de været indefrosset af staten, og det var oprindeligt planen, at man først skulle have dem udbetalt, når man gik på pension.

Beløbet afhænger af ens løn, og hvor meget man har optjent. De sidste to af de i alt fem ferieuger skal partierne forhandle om i efteråret.

1.000 kroner kontant

Personer på overførselsindkomst får en skattefri check på 1.000 kroner. Det gælder blandt andre pensionister, studerende og førtidspensionister.

Tilskuddet modregnes ikke i borgerens offentlige ydelser. Engangstilskuddet vil blive udbetalt senest oktober 2020.

Sommer i Danmark

Sommerpakken skal blandt andet hjælpe de danske småøer. (Foto: © Jens nøRgaard Larsen, Scanpix)

Partierne afsætter 700 millioner kroner i 2020 til en såkaldt sommerpakke, der skal skabe gode rammer for en sommer på landet og på øerne, kultur- og naturoplevelser og sommeraktiviteter for ældre.

Erhvervsministeren indbyder aftalepartierne til forhandlinger om de konkrete initiativer.

Reklame for Danmark

Danmark skal markedsføres mere internationalt for at tiltrække flere turister. Derfor afsætter aftalen 50 millioner kroner i 2020 til VisitDenmarks arbejde med turismemarkedsføring.

Gang i eksporten

Dansk eksport af blandt andet svinekød er hårdt ramt af den verdensomspændende coronakrise. (Foto: © Morten Stricker, Scanpix)

Partierne afsætter yderligere 500 millioner kroner til en samlet eksportpakke. De tilfører blandt andet 15 millioner kroner til at styrke en arbejdsgruppe til eksport og jobskabelse.

Aftalen afsætter ti milliarder kroner til en ny statslig fond, som skal hjælpe danske eksportvirksomheder gennem krisen.

Selvstændige får ret til dagpenge

Selvstændige uden for dagpengesystemet kan nu blive medlem af en a-kasse med tilbagevirkende kraft i 12 måneder og får dermed ret til dagpenge.

Den selvstændige forpligtes desuden til medlemskab et år fremadrettet.

Det gælder også selvstændige, der er medlem af en a-kasse, men endnu ikke har optjent et års anciennitet, som normalt kræves, før man kan modtage dagpenge.

Selvstændige, der fortsat er direkte omfattet af et egentlig forbud, kan opnå ret til dagpenge, uden at virksomheden reelt skal ophøre.

Ordninger, der forlænges og udfases

  • Udvidede SU-lånemuligheder for elever og studerende forlænges med to måneder.

  • Flere kompensationsordninger på kulturområdet for eksempelvis højskoler, folkeuniversiteter, aftenskoler og daghøjskoler og kunstnere med kombineret A- og B-indkomst forlænges frem til 8. august 2020.

  • Frist for ansøgninger til garantiordninger for virksomheder forlænges til slutningen af 2020.

  • Den midlertidige suspendering af de såkaldte G-dage forlænges frem til og med 31. august.

  • Partierne er enige om at stemme for de fremlagte lovforslag om en mere lempelig tilbagevenden til normale betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms.

  • Pausen på lediges dagpengeanciennitet forlænges frem til og med 31. august 2020.

  • Den midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge forlænges til og med 30. september og udfases så.

Boost af forskningen

Virksomhedernes fradrag for udgifter til forskning og udvikling forhøjes midlertidigt til 130 procent i perioden 2020-2021 - dog med et loft på 50 millioner kroner over, hvor meget en enkelt koncern kan få i merfradrag som følge af forøgelsen.

"Tålmodig" kapital

Der oprettes en statslig fond, der kan fungere som investor, hvis der ikke er andre muligheder. Der afsættes 10 milliarder kroner til at stifte fonden.

Der oprettes også en såkaldt genstartsfond i regi af Vækstfonden på tre milliarder kroner. Fonden skal sikre solvens i ellers sunde virksomheder, der har brug for tålmodig kapital.

Desuden skal regeringen med aftalen undersøge mulighederne for at støtte blandt andet indenrigsluftfarten, og der skal følges op på hjælpepakker for rejsebranchen.