100.000 i bøde for Køge-forurening

Køge-Egnens Renseanlæg skal betale en bøde på 100.000 kroner, fordi flere husstande i Køge fik forurenet vand i rørene.

Køges borgere var i 2007 i længere tid nødt til at koge vandet, fordi det var forurenet af afføring og kemikalier. Renseanlægget i Køge har nu fået en bøde på 100.000 kroner. (© Colourbox)

Køge-Egnens Renseanlæg skal betale en bøde på 100.000 kroner i den hidtil største sag om vandforurening. Det har Østre Landsret afgjort.

I byretten blev renseanlægget idømt en bøde på 50.000 kroner for brud på vandforsyningsloven, fordi store mængder forurenet vand endte i hanerne hos private husstande i det nordlige Køge.

Anklagemyndigheden havde krævet en bøde på mellem 300.000 og 400.000 kroner.

Afføring og kemikalier

Sagen om vandforureningen i Køge begyndte fredag 12. januar 2007, da 7.000 borgere fik et miks af rent vand og såkaldt teknisk vand ud af vandhanerne.

Vandet lugtede og viste sig ved nærmere undersøgelser at have høj koncentration af menneskeafføring og kemikalier, der bruges til at rense vandet.

Først den følgende mandag blev miseren opdaget, og i mellemtiden nåede 120 borgere at blive syge af diarré og andre følgesygdomme.

Også bagerier, slagterier og restauranter i det nordlige Køge blev ramt af midlertidige lukninger.

Facebook
Twitter