100.000 studerende har svaret: Her finder du de mest engagerede studiekammerater

Søg på din uddannelse: På nogle uddannelser finder under halvdelen deres medstuderende engagerede, viser nye tal.

Jordemoder, animation eller arkitekt. Det er nogle af de uddannelser, du skal vælge, hvis du vil uddanne dig sammen med de mest engagerede medstuderende på landets erhvervsuddannelser eller videregående uddannelser, viser en kortlægning af nye tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som DR har lavet.

I toppen ligger en række uddannelser, hvor mindst ni ud af ti studerende vurderer, at deres medstuderende er engagerede.

Anderledes ser det ud i bunden af listen, hvor det på nogle uddannelser er under halvdelen af de studerende, der finder, at deres medstuderende er engagerede.

Og det skaber et dårligere læringsmiljø, siger Frans Ørsted Andersen, der er lektor og ph.d. ved DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet, og forfatter til bogen ’Motiverende undervisning’.

- Der skal være klar dominans af dem, der er engagerede. Engagement smitter. Hvis man siger, at ens medstuderende ikke er engagerede, så har det en negativ effekt. Og omvendt, siger Frans Ørsted Andersen.

Christopher Ammentorp, der er formand for de danske professionshøjskolers nationale studenterforening, Studenterforum UC, kalder det ’nærmest altafgørende’ med engagerede medstuderende.

- Især hvis man skal se ud over sin uddannelse og videre ud på arbejdsmarkedet. Der er det rigtig vigtigt, at man kan arbejde sammen, og det kræver, at ens medstuderende er engagerede, siger han.

’Alarmklokker bør ringe’

Derfor springer det også i øjnene, når der er uddannelser, hvor under halvdelen af de studerende erklærer sig enige i, at deres medstuderende er engagerede.

Det er blandt andet tilfældet på de to professionsbacheloruddannelser i henholdsvis softwareudvikling og eksport og teknologi. Her er hver femte studerende endda decideret uenig i, at de generelt set har engagerede medstuderende.

Og det bør få alarmklokkerne til at ringe på uddannelserne, mener Christopher Ammentorp.

- Der vil jeg håbe, at man kigger på de her tal og gør noget ved det. For så er uddannelsen påvirket af det, og de studerende er påvirket af det, siger han.

Uddannelsen i eksport og teknologi kan man tage på University College Nordjylland, UCN. Og her er uddannelseschef for businessuddannelserne Henriette Eduardsen ikke tilfreds med, at de studerendes engagement placerer sig i bunden.

- Vi har ét hold, hvor vi har arbejdet ekstraordinært på, at de skulle have et større engagement. Så en del af respondenterne i undersøgelsen kommer fra et enkelt hold, hvor vi oplever, at der har været udfordringer, forklarer hun.

Ifølge Henriette Eduardsen har de studerendes manglende engagement i undervisningen konkret vist sig ved, at de ikke har stillet interesserede spørgsmål eller budt ind med eksempler. Derfor har UCN lavet et nyt tiltag for at øge engagementet.

- Vi har lavet et pilotprojekt med, at der er to studerende, der sammen med to undervisere er med til at planlægge det kommende semester. Fordi vi tror på, at hvis vi inddrager dem i planlægningen, så føler de også et højere ejerskab, og så bliver de mere engagerede, siger Henriette Eduardsen.

Imens uddannelsen i eksport og teknologi kun udbydes på UCN, så kan uddannelsen i softwareudvikling tages flere forskellige steder. Københavns Erhvervsakademi, KEA, har flest studerende på uddannelsen.

Og her har man en anden forklaring på de studerendes lave engagement. Nemlig at de er eftertragtede blandt arbejdsgiverne, og derfor kan deres fokus ligge et andet sted:

- Der er en del af dem, som begynder at arbejde, inden de bliver færdige hos os, og det har en betydning, når deres medstuderende skal bedømme, om de er engagerede, når de er på studiet, siger Miriam Skjalm Lissner, kvalitetschef på KEA.

Hun anerkender, at KEA har et ansvar for, at de studerende stadig får det ud af undervisningen, som de skal.

- Det er klart, at det er vores opgave at sørge for, at de får god undervisning, og at de får et godt fagligt miljø, siger hun.

Bolden ligger også hos de studerende

Ifølge Frans Ørsted Andersen fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse er det netop vigtigt, at man er engageret på sin uddannelse i forhold til ens videre arbejdsliv.

- Engagement er meget vigtigt for dybden og holdbarheden af det, man lærer. Hvis man er engageret og interesseret, så husker man det også bedre bagefter og kan bedre tage det med videre ud i arbejdslivet. Og man bliver også en mere engageret medarbejder på sin arbejdsplads, siger han.

Rigtig mange ting kan dog spille ind på, om de studerende engagerer sig i deres uddannelse.

Det kan være, at rammerne ikke er gode nok, for eksempel at der er for få undervisningstimer, eller at undervisningen foregår på for store hold - eller begge dele.

Det kan også være, at underviserne ikke selv er engagerede i det, de underviser i eller bare ikke egner sig til at være undervisere, forklarer Frans Ørsted Andersen.

Men bolden ligger også i høj grad hos de studerende selv, understreger han:

- Et studie er et fuldtidsarbejde. Hvis de studerende ikke bruger den tid, de skal, på at studere, så vil der være en manglende energi og forberedelse, som smitter af på engagementet.

Han peger på, at undersøgelser mange gange har vist, at studerende ikke bruger 37 timer på deres studie.

Flertal finder medstuderende engagerede

Overordnet set finder flertallet - nemlig 71 procent af de studerende - at deres medstuderende er engagerede. Og det afspejler oplevelsen hos Danske Studerendes Fællesråd (DSF), der repræsenterer de studerende på de lange videregående uddannelser.

- Det er et aktivt tilvalg at studere, og derfor er man som udgangspunkt også engageret som studerende, siger formand Johan Hedegaard Jørgensen fra DSF.

Han tror, at mange studerende synes, at det er vigtigt, at deres medstuderende er engagerede. Men mener dog også, at man skal tage tallene fra undersøgelsen med et gran salt:

- Der kan være mange grunde til, at folk svarer, som de gør. Og hvad spørger man egentlig til, når man spørger til engagement? Er det om ens medstuderende hele tiden rækker hånden op? Eller om de engagerer sig i den lokale studenterforening? Eller kværner hele pensum? Det skal den enkelte selv tolke.

Uanset hvad er det vigtigt, at de studerende har en følelse af, at deres medstuderende er engagerede, påpeger Frans Ørsted Andersen.

- Man taler om social læring. Der er en stor kraft i at lære noget sammen, og hvis vi sidder sammen og er engagerede sammen, så lærer vi mere. Det er hele forestillingen bag, at vi overhovedet har uddannelsesinstitutioner.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk