12 afviste irakere på vej mod Bagdad

12 afviste irakiske asylansøgere, alle mænd - blev tidligt i morges sendt ud af Danmark. Hele natten har foreningen Kirkeasyl forsøgt at forhindre udsendelsen.

En gruppe afviste irakere blev tvangshjemsendt fra Roskilde Lufthavn i Tune. (Foto: © Martin Rasmussen, Scanpix)

12 irakiske mænd var tidlig onsdag morgen om bord på et fly, der lettede fra Roskilde Lufthavn i Tune.

Ifølge Rigspolitiet drejer det sig om mænd, der har fået afslag på deres ansøgninger om opholdstilladelse i Danmark, og som alle er identificeret som irakiske statsborgere.

Rigspolitiet har samarbejdet med flere politikredse, herunder Nordsjællands Politi, om udvisningsopgaven.

- Tre af mine klienter, der stod til at blive udvist, er med på flyet, siger advokat Kåre Traberg Smidt.

Traberg Smidt følger sagen tæt og vil tage kontakt til sine udviste klienter, når de lander i Bagdad, for at sikre, at de ikke lider overlast

Blokade natten igennem

Gruppen af afviste irakere blev ved femtiden i morges under politieskorte kørt fra Ellebæk-fængslet i Allerød i en bus.

Et større antal aktivister fra foreningen Kirkeasyl har natten igennem blokeret for indgangen til Ellebæk-fængslet i Allerød, som huser afviste irakiske asylsøgere.