13-årige må ekspedere i forretninger

Børn må ekspedere fra de er 13 år. HK frygter, at børn vil presse børneekspedienter til at sælge alkohol og tobak. Desuden kan man komme ud for, at børn, som er fyldt 13 år, skal kontrollere, om andre børn er gamle nok til at købe alkohol.

Børn må ekspedere fra de er 13 år. HK frygter, at børn vilpresse børneekspedienter til at sælge alkohol og tobak.

En ny bekendtgørelse fra Beskæftigelsesministeriet om, hvad ungeunder 18 år må beskæftige sig med, siger, at børn, som er fyldt 13år, må beskæftige sig med "lettere ekspedition i mindreforretninger, såsom kiosker, bagerbutikker oggrøntforretninger".

Formanden for HK/Handel, Jørgen Hoppe, kritiserer, at de13-årige risikerer at skulle kontrollere, om andre børn er gamlenok til at købe alkohol.

- Det er grundlæggende ulogisk, at en 13-årig kan få lov atsælge alkohol, som hun end ikke selv må købe. Og når unge menneskerstår i de situationer, kan det føre til overfusninger og måske i deværste tilfælde vold mod den unge ekspedient, siger Jørgen Hoppetil Ugebrevet A4.

Branchen kan ikke se et problem

Børnerådet er helt enig i kritikken.

- Reglerne virker udelukkende som en håndsrækning tilbutikkerne, der kan ansætte folk til nogle lavere lønninger. Dettjener ikke børnene på nogen måde, siger formanden for Børnerådet,Klaus Wilmann.

Branchens arbejdsgiverforening HTS, der organiserer mange af demindre butikker, kan dog ikke se, at der skulle være et problem i,at lade de 13-årige ekspedere.

- Vi har ingen eksempler på, at det har givet problemer, at ungehar skullet ekspedere andre unge. De unge er nok endda bedre til atbedømme hinandens alder, fordi de aldersmæssigt er tættere påhinanden. Og de unge kunder kender jo reglerne og ved, at de kanblive bedt om at vise legitimation, siger kontorchef i HTS PerLaurents.

Den ny bekendtgørelse fra Beskæftigelsesministeriet trådte ikraft 16. april.

Facebook
Twitter