135 af Karinas kolleger skal flyttes: 'De kan ikke være det bekendt'

Regeringen flytter en del af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til Holbæk.

- Det er ikke for at lyde forkælet, men det er mennesker, det handler om, siger overassistent Karina Nicolaisen.

- Det er sådan en dag, hvor det er rigtig svært at sætte ord på verden. Min styrelse er ramt.

29-årige Karina Nicolaisen er overassistent i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Efter flere måneders anspændt venten fik hun og hendes kolleger i dag svar på, om deres arbejdspladser skal flyttes til en anden landsdel som led i regeringens udflytningsplaner.

For Karina Nicolaisen stod det på forhånd klart, at hun ikke havde lyst til at rykke sin tilværelse op med rode for at blive udflyttet.

Da DR Nyheder talte med hende, før flytteplanerne blev offentliggjort, håbede hun, at andre end hende selv ville stå for skud.

Derfor blev der smurt et ekstra lag oven på hendes nervøsitet, da der blev indkaldt til møde i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

For Karina Nicolaisen var det et tegn på, at hendes arbejdsplads ville blive berørt på den ene eller anden måde.

Det blev også resultatet.

Karina Nicolaisen fulgte starten på regeringens pressemøde, før hun gik til møde med sine kolleger. (© DR Nyheder)

Rykker til Holbæk

95 årsværk fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal flyttes omkring 60 kilometer væk til Holbæk på den nordvestlige del af Sjælland.

Omregnet til medarbejdere betyder det, at 135 af styrelsens ansatte bliver berørt.

Karina Nicolaisen kan selv blive på sit kontor i København.

Ikke desto mindre er hun tydeligt mærket af udfaldet.

- Der er rigtig mange kolleger, der er berørt, og det kan jeg godt mærke. Det er ikke mig, det er gået ud over, men det kunne det ligeså godt have været. Den følelse er ikke særlig rar. Jeg føler mig ikke særlig lettet, siger hun.

REGERINGENS UDFLYTNINGSPLANER

 • Anden etape af regeringens udflytning af statslige arbejdspladser blev annonceret klokken 13.

 • I denne runde bliver der flyttet i alt 4.024 arbejdspladser ud i landet.

 • Udflytningen af omkring halvdelen af stillingerne blev allerede annonceret ved sidste års præsentation af en ny struktur for Skat.

- Det er mennesker, det handler om

Karina Nicolaisen er ked af det på vegne af de mange statsligt ansatte - herunder flere af hendes tætte kolleger - som nu går en helt ny hverdag i møde.

- Det er ikke for at lyde forkælet, men det er mennesker, det handler om, ikke arbejdspladser. De kan ikke være bekendt at behandle medarbejdere som ludobrikker, siger hun.

Tillidsrepræsentant og fuldmægtig Henriette Nielsen fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fortæller, at flere af de berørte medarbejdere fik travlt med at slå op i Rejseplanen, hvor gode forbindelser der er med offentlige transportmidler til Holbæk.

- Reaktionen blandt medarbejderne har været, at det kunne være endt værre end Holbæk. Det kunne have været Nordjylland, så man blev nødt til at flytte, mens man godt kan pendle til Holbæk, siger tillidsrepræsentanten.

Bøvlet for ansatte med små børn

Trods den delvise lettelse over ikke at blive flyttet endnu længere væk er stemningen trykket.

Ifølge Henriette Nielsen er det især ansatte med mindre børn og bopæl i københavnsområdet, der har svært ved at se, hvordan deres hverdag skal hænge sammen, hvis de vil holde fast i deres job efter udflytningen.

- Det er svært for dem, der skal hente og bringe børn i København, at imødese en pendling til Holbæk, siger hun.

Tillidsrepræsentanten opfordrer regeringen til at leve op til den aftale, der er indgået forud for udflytningerne, som skal gøre det lettere for eksempel at pendle.

- Det kan for eksempel være hjemmearbejdsdage eller mulighed for at arbejde, mens man pendler, så overgangen bliver nemmest muligt. Det er også vigtigt for at bevare så mange medarbejdere som muligt og dermed undgå videnstab, siger hun.

HELE INSTITUTIONER DER RYKKER:

 • Miljøstyrelsen: 440

 • Statsligt gasselskab: 188

 • Patientklagestyrelsen: 141

 • Nota (Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder): 80

 • Energitilsynet: 78

 • Danmarks Innovationsfond: 46

 • De Økonomiske Råds sekretariat: 33

 • Lønmodtagernes Garantifond: 31

 • Miljømærkesekretariatet: 24

 • Dansk Sprognævn: 15

 • Lokale- og Anlægsfonden: 14

 • Sekretariatet for Frivilligrådet og Det Centrale Handicapråd: 11

 • Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler: 10

 • Sekretariatet for Studievalg Danmark: Fire

INSTITUTIONER DER RYKKER DELVIST:

 • Dele af Politiet: 125

 • Dele af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet: 95

 • Måltal for samling af løn- og regnskabsopgaver i Statens Administration: 75

 • Dele af Banedanmark: 60

 • Dele af Erhvervsstyrelsen: 56

 • Dele af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen: 40

 • Dele af Styrelsen for Forskning og Uddannelse: 28

 • Dele af Moderniseringsstyrelsen: 23

 • Dele af Statens It: 20

 • Dele af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte: 18

 • Dele af Udlændingestyrelsen: 15

 • Dele af Digitaliseringsstyrelsen: 13

 • Dele af Styrelsen for Patientsikkerhed: 12

 • Dele af Nationalt Genom Center: 10

 • Dele af Energinet: 10

 • Samling af tilsynsopgaver i Sikkerhedsstyrelsen: Seks

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk