1,5 milliarder kroner ekstra til regionerne

Regeringen har indgået økonomiaftale for 2020 med Danske Regioner.

Næstformand i Danske Regioner Ulla Astman (S), formand Stephanie Lose (V), finansminister Nicolai Wammen (S) og Social- og Indenrigsminister Astrid Krag (S). (Foto: Philip Davali © Scanpix)

1,5 milliarder kroner ekstra til regionerne og omprioriteringsbidraget fjernes.

Det er udfaldet af økonomiaftalen for 2020, som regeringen har indgået med regionerne, oplyser finansminister Nicolai Wammen (S) på et pressemøde i Finansministeriet.

- Det vi har sagt, det er, at vi vil give et løft til vores sundhedsvæsen, og vi har nu taget det første store skridt. Vi er valgt for fire år, og det er et meget stort løft, vi har aftalt.

- Vi tager et skridt ad gangen, siger han.

Omprioriteringsbidraget gik ud på, at kommunerne skulle skære én procent af de kommunale budgetter, så regeringen selv kunne prioritere pengene. Det blev gennemført i 2015.

Selvom regionerne havde håbet på to milliarder kroner ekstra, skaber aftalen tilfredshed hos Stephanie Lose (V).

- Det glæder mig meget, at aftalen giver regionerne mulighed for at videreudvikle et virkelig godt sundhedsvæsen med patienter og pårørende i centrum. Vi har kæmpet for hver krone i aftalen, og selvom vi havde håbet på noget mere, må jeg sige, at jeg er godt tilfreds, siger formanden for Danske Regioner i en pressemeddelelse.

- Sundhedsvæsenet er under pres

Næstformanden i Danske Regioner, Ulla Astman (S), er glad for, at det drejer sig om flere penge end sidste år, hvor regionerne fik en milliard kroner.

Det betyder ifølge hende, at de er bedre rustet til de mange patienter i sundhedsvæsenet.

- Sundhedsvæsenet er under pres, blandt andet fordi flere og flere mennesker lever med kroniske sygdomme, og medicinudgifterne vokser.

- Med den nye aftale kan vi i regionerne arbejde for, at sundhedsvæsenet er gearet til at tage hånd om det stigende antal patienter, vi vil se i fremtiden.

Som led i aftalen afskaffes det hidtidige omprioriteringsbidrag på både sundhedsområdet og på det regionale udviklingsområde.

Enhedslistens medlem af Danske Regioners bestyrelse stemte som den eneste ikke for aftalen.

Vigtigste punkter:

  • De samlede regionale udgifter til sundhed og det regionale udviklingsområde løftes med 1,5 milliarder i 2020 i forhold til de fastlagte udgiftslofter.

  • Heraf udgør regional udvikling 24 millioner kroner som følge af afvikling af det såkaldte omprioriteringsbidrag. Omprioriteringsbidraget på sundhedsområdet afvikles samtidig.

  • Omprioriteringsbidraget gik ud på, at kommunerne skulle skære én procent af de kommunale budgetter, så regeringen selv kunne prioritere pengene.

  • Regeringen afsætter et driftstilskud på 100 millioner kroner i 2019 til Region Midtjylland til håndtering af ekstraordinære problemer afledt af indflytning i sygehusbyggeri.

  • Der etableres en fælles taskforce, som den kommende tid skal drøfte veje til at uddanne og ansætte mere social- og sundhedspersonale og flere sygeplejersker, at forbedre arbejdsforholdene, at flere medarbejdere får mulighed for at gå op i tid, og sygefravær nedbringes, samt at medarbejdernes kompetencer udnyttes bedst muligt.

  • De regionale anlægsudgifter udgør 7,3 milliarder kroner i 2020. Der fastsættes et loft for anlægsudgifter (brutto) på 2,5 milliarder kroner med tillæg fra puljer med statsligt projekttilskud. Anlægsniveauet for kvalitetsfondsbyggeri udgør 4,8 milliarder kroner.

  • For at fremme offentligt-privat samarbejde etableres en låne- og deponeringsfritagelsespulje på 400 millioner kroner i 2020.

  • Kilde: Finansministeriet.

/DR Nyheder/