16-årig døde af meningitis: Nu får læge bødestraf

Lægen bliver straffet med en bøde på 5.000 kroner.

Mathias Baadsgaard-Lund blev 16 år. Han døde af meningitis i 2016. (Foto: PRIVAT)

Den læge, der var hovedansvarlig for behandlingen af 16-årige Mathias Baadsgaard-Lund, som døde af meningitis for fire år siden, har nu erklæret sig skyldig i grov forsømmelse.

Dermed accepterer lægen anklagemyndighedens krav om bødestraf og tiltalen om at have udvist grov skødesløshed i behandlingen af den syge dreng.

- Lægen har accepteret at betale bøden, som helt konkret lyder på 5.000 kroner, hvilket også er det niveau, man ser i lignende sager, siger senioranklager Rasmus Kim Petersen fra Københavns Vestegns Politi til

DR
.

Mathias Baadsgaard-Lund døde den 4. januar 2016 af

smitsom
meningitis efter flere lægefejl, som
DR
har afdækket. Lægefejl, som både Styrelsen for Patientsikkerhed, Patienterstatningen og
Sundhedsvæsnets
Disciplinærnævn efterfølgende har kritiseret.

I den forbindelse har tre af de læger, der behandlede den 16-årige, fået kritik for at ikke at have udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed i behandlingen af Mathias Baadsgaard-Lund.

Den ene af lægerne blev derudover tiltalt for grov forsømmelse, og det har lægen altså nu

erkendt
sig skyldig i.

Læge undlod at iværksætte 'nødvendig akut behandling'

Ifølge

anklageskriftet
fastholdt lægen en fejlagtig diagnose, fordi lægen "gentagne gange i det cirka tre timer lange forløb
undlod
at iværksætte relevant og nødvendig
akut
behandling af patienten".

En sygeplejerske foreslog lægen at tage en prøve for at udelukke

smitsom
meningitis, men det valgte lægen ikke at gøre.

Anklageskriftet
peger desuden på, at der var symptomer hos drengen, der var forenelige med netop meningitis, blandt andet et udslæt, såkaldte petekkier.

- Vi har vurderet sagen, og da vi så på sagens omstændigheder, de symptomer der var og sygehistorien, og sammenholdt det med forløbet på tre timer og de øvrige involverede i behandlingen, så var det vores vurdering, at lægen havde handlet groft

uagtsomt
, forklarer senioranklager Rasmus Kim Petersen fra Københavns Vestegns Politi.

Far til 16-årig: Fejl skal erkendes

Mathias Baadsgaard-Lunds far, Niels Boje Lund, er lettet over, at sagens juridiske del nu er afsluttet.

Niels Boje Lund og familien siger, at de aldrig har haft som mål, at en læge skulle have en straf, men fordi lægerne ikke har villet erkende at der var sket fejl, har det ifølge Niels Boje Lund været nødvendigt for forældrene at følge sagen helt til dørs.

- Lægerne sagde til os (efter Mathias Baadsgaard-Lunds død, red), at de ville gøre det samme igen, og at der ikke var sket fejl. Ledelsen fastholdt, at man havde analyseret

dødsfaldet
til bunds. Men det havde man ikke. Så der har ikke været nogen vej udenom. Hvis man skal lære af en fejl, skal den erkendes og det håber vi nu, at den er, så vi kan komme videre, siger Niels Boje Lund til
DR
.

DR
har blandt andet afdækket, hvordan lægerne og ledelsen på Herlev Hospital, ifølge eksperter, dækkede over de fejl, der var sket.

- Vi føler, at der nu er kommet en sammenhæng mellem det, vi oplevede dengang, og det lægerne nu siger. Det er rart ikke at skulle tænke, om vi er helt skøre i hovedet, fordi vi oplevede, at han ikke fik den chance, han skulle have haft, siger Niels Boje Lund.

Ekspert: Sag får stor betydning

Selvom sagen har været behandlet i

Sundhedsvæsnets
forskellige instanser vurderer sundhedsjurist Kent Kristensen at nyheden om, at lægen har accepteret tiltalen og dermed erkender sig skyldig vil få betydning for lægers virke fremadrettet.

- Der er ikke nogen tvivl om, at sagen vil få rigtig stor betydning blandt læger. Også i forståelsen af det faglige ansvar, man har som enkeltperson. For eksempel hvis man forsømmer at følge

anvisninger
, man får fra andre sundhedsfaglige personer, som det er sket i denne sag, siger Kent Kristensen, der er lektor i sundhedsret ved Syddansk Universitet.

Lægen har accepteret tiltalen og derved det anklagemyndigheden havde lagt op til som straf, nemlig en bøde på 5.000 kroner. Det kan umiddelbart lyde af meget lidt, når nu en 16-årig dreng er afgået ved døden og ifølge Patienterstatningen efter al sandsynlighed kunne have været i live?

- Man skal se på retspraksis, og her er det sjældent, at læger idømmes mere end en bødestraf, selvom det er alvorlige sager. Og så er loven skruet sådan sammen, at det at have forsæt til at skade nogen, er

afgørende
for den straf, du får, siger Kent Kristensen.

Anklager: Lægen havde ikke ond hensigt

Anklagemyndigheden
siger om strafniveauet:

- Det er jo en tragisk sag. Det man skal holde sig for øje er, at der ikke bag lægens handlinger har været nogen ond vilje eller ond hensigt, siger senioranklager Rasmus Kim Petersen fra Københavns Vestegns Politi.

Strafniveauet er ikke vigtigt for Mathias Baadsgaard-Lunds far. For ham betyder det mest, at der ikke længere er tvivl om, at der skete en alvorlig fejl, da hans søn blev indlagt og

diagnosticeret
af lægerne.

- Vi må leve med smerten i, at vi aldrig får Mathias igen, men det skal betyde, at den næste kan reddes, og for at nå dertil måtte lægerne erkende, at der var sket fejl, og det er så sket nu, siger Niels Boje Lund.

DR
Nyheder har været i kontakt med den pågældende læges advokat, der oplyser, at lægen ingen bemærkninger har til den afgørelse, der nu er i sagen.

Hospital beklager forløbet dybt

Herlev Hospital understreger i en skriftlig kommentar til

DR
Nyheder, at ledelsen fortsat beklager forløbet dybt.

"Vi som hospitalsledelse er meget bevidst om vores ansvar. Det står vi naturligvis ved, ligesom vi fortsat beklager dybt, at det blev en så tragisk hændelse, som var årsag til, at vigtigt forbedringsarbejde blev sat i gang", skriver hospitalsdirektør Steen Werner Hansen til

DR
.

Han skriver også, at der siden Mathias Baadsgaard-Lunds død er sat mange

tiltag
i værk på alle hospitaler i
Region
Hovedstaden for målrettet at forbedre diagnosticering og behandling af patienter med uafklarede medicinske sygdomme, herunder meningitis.

"Vi vil gerne understrege, at vi fortsat er optaget af at sikre læring på baggrund af forløbet, og at dette arbejde involverer både ledelser og medarbejdere på hospitalet", skriver hospitalsdirektør Steen Werner Hansen til

DR
.

Også fejl i andre meningitis-sager

Patienterstatningen har fastslået at Mathias Baadsgaard-Lund med overvejende sandsynlighed kunne have været i live, hvis de læger, der behandlede ham, havde iværksat den rette behandling.

I forbindelse med

DR
’s afdækning af sagen kom det frem, at yderligere to afdøde drenge med
smitsom
meningitis i
Region
Hovedstaden ifølge Patienterstatningen med overvejende sandsynlighed kunne have været i live, hvis de havde fået den rigtige behandling.

Afsløringen af de tre patientforløb førte til, at

Region
Hovedstaden udarbejdede nye
retningslinjer
for behandling af patienter med meningitis.

Niels Boje Lund sammen med sin søn på ferie i Valencia, sommeren inden Mathias dør. (Foto: Foto: Privat)
Facebook
Twitter