16 danske syrienkrigere er også direktører

En række danske syrienkrigere er direktører i til sammen 40 firmaer, hvoraf flere skylder millioner til Skat. ”Helt grotesk”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

(Foto: © Grafik Mads Rafte Hein, (c) DR)

Postkassen er proppet til randen med rykkere, regninger og rudekuverter. Det er tydeligvis mange måneder siden, at den er blevet tømt. Hvis postkassen overhovedet har været åbnet.

DR har besøgt adressen for et firma, der har en dansk syrienkriger som direktør.

Firmaet tegnede sidste år lejekontrakt på et lokale på adressen, men betalte aldrig husleje, kun depositum.

Det var ikke kun huslejen, der udeblev. Der dukkede aldrig nogen op fra firmaet.

Efter et par måneder opgav udlejer at få svar på sine rykkere og lokalet blev lejet ud til andre.

Kun postkassen fik ved en fejl lov til at blive stående på ejendommen.

Direktøren rejste til Syrien

I de mellemliggende måneder har regn og fugt gjort sit til at æde sig ind på skrivelserne.

Direktøren for firmaet udrejste til Syrien i sommeren 2015 - vel at mærke før, han på papiret blev skrevet ind som direktør og ejer af firmaet.

Oprindelig var det et nødlidende pizzeria, men selskabet blev solgt, skiftede navn og adresse og blev omdannet til et firma, der på papiret importerer fødevarer.

En lille måneds tid efter overtagelsen indleverede firmaet officielt regnskab til Erhvervsstyrelsen.

På trods af, at ejerskabet af firmaet kun var en måned gammel, at direktøren var udrejst til Syrien og at firmaet end ikke var flyttet ind på sin adresse, så blev der alligevel i regnskabet anført, at firmaet havde tjent mere end 2,3 millioner kroner i det sidste regnskabsår.

(Foto: © Grafik Mads Rafte Hein, (c) DR)

- Ja det ligner jo et falsk regnskab, siger Søren Engers, der er momsdirektør i konsulentfirmaet Timetax og en af landets førende eksperter i moms- og skatterådgivning.

- Det kan der være forskellige forklaringer på. Det kan for eksempel handle om at komme til at fremstå som kreditværdige i forhold til pengeinstitutter og andre lånemuligheder. Det kan også være en form for kædesvindel, siger Søren Engers.

Ekspert: Det er skræmmende

En gennemgang, som DR’s Undersøgende Databaseredaktion i samarbejde med DR2 og Dagbladet Politiken har foretaget af danske syrienkrigere, viser, at 16 ud af 77 identificerede krigere, enten er eller har været direktører i tilsammen 40 firmaer.

I flere tilfælde er syrienkrigerne blevet indsat som direktører efter, at de er udrejst fra Danmark.

Det falske firma, som DR har besøgt, er stadig registreret som i normal drift. Firmaet er også stadig registreret på den samme adresse, på trods af, at firmaet aldrig har opholdt sig på stedet.

Søren Engers betegner det som mærkværdigt og skræmmende, at syrienkrigere har så let spil til at blive direktører i Danmark.

- Det er desværre meget nemt at oprette et selskab med en falsk direktør. Og syrienkrigere som direktører, det er langt ude.

En del af forklaringen er, at der er ikke menneskelig kontakt med myndighederne, når man opretter eller overtager et firma. Alt foregår elektronisk via NemID. Regnskaber indsendes elektronisk og kontrolleres kun stikprøvevis.

Firma indgår i større netværk

DR har dokumenter der viser, at sagen om det falske importfirma har direkte forbindelse til et netværk af firmaer, der af politi og myndigheder mistænkes for svindel med moms og afgifter på blandt andet fødevarer, slik og sodavand.

DR afslørede tidligere i år, hvordan spanske terrormistænkte, andre danske syrienkrigere og en dansker på USA’s terrorliste blev brugt som direktører og stråmænd i et omfattende netværk, der udover slik og sodavand også svindlede med afgifter på importeret ost og kylling fra Holland og mobiltelefoner fra Tyskland.

I slutningen af juni foreslog justitsminister Søren Pind (V) oprettelsen af en særlig enhed, der med den såkaldte Al Capone-metode skal gå efter danske syrienkrigere og bringe dem for retten for blandt andet tyveri, momssvindel, skatteunddragelse og misbrug af kontanthjælp.

Den særlige enhed skal have adgang til oplysninger fra Politiets Efterretningstjeneste PET.

Metoden er opkaldt efter den amerikanske gangster Al Capone, der blev fældet for skatteunddragelse.

- Systematisk svindel med skat og moms er altid uacceptabelt, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V) til DR.

- Men det er helt grotesk, hvis stjålne skattekroner finansierer terrormistænkte og syrienkrigere. Hvis det er tilfældet skal det naturligvis stoppes så hurtigt som muligt.

- DR’s research indikerer, at svindlerne er dygtige, velorganiserede og meget kyniske. Og jo dygtigere svindlerne bliver, jo dygtigere skal myndighederne også være.

Mere samarbejde mellem myndigheder

Skatteministeren lægger op til, at samarbejdet mellem Skat, politi og andre myndigheder skal styrkes, så svindlen kan stoppes.

En indsats som terrorforsker Anja Dalgaard-Nielsen, der er chef for Institut for strategi ved Forsvarsakademiet og tidligere chef for afdelingen for Forebyggelse i Politiets Efterretningstjeneste PET, finder yderst relevant:

- Der er behov for, at myndighederne samarbejder. Altså PET, Statsadvokaturen for Økonomisk og International Kriminalitet, Skat og Politiet.

Problemet med økonomisk kriminalitet i forbindelse med mulig terrorfinansiering kan være meget større end hidtil antaget – og ikke kun i Danmark, siger den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp.

- Vi vil formentlig se det i samtlige EU-lande, eller lande der har dels et momssystem, dels problemer med udrejste foreign fighters. Der er netop kommet en sag frem i Sverige, hvor der er svindlet med mobiltelefoner for adskillige millioner kroner, og hvor de centrale bagmænd har forbindelse til IS, siger Magnus Ranstorp til DR.

DR2 sender dokumentarprogrammet ”Islamisk Stats danske soldater” torsdag d. 15. september kl. 21:30