175 hadeforbrydelser i Danmark i 2008

Politiets efterretningstjeneste PET siger at der var 175 såkaldte hadeforbrydelser i Danmark i 2008.

Chefen for PET, Jakob Scharf, mener at de nye tal giver et mere retvisende billed af, hvor mange hadeforbrydelser der sker i Danmark. (© DR)

Politiets Efterretningstjeneste, PET, har indsamlet indberetninger fra landets politikredse over hadeforbrydelser. Af rapporten om kriminelle forhold med mulig racistisk eller religiøs baggrund i 2008 fremgår det, at der var 175 af den slags lovovertrædelser sidste år.

Det er fem gange så mange som året før, men tallene er ikke umiddelbart sammenlignelige, fordi opgørelsen er anderledes.

- Da det er første gang, at PET kombinerer indberetningerne fra politikredsene med efterretningstjenestens egne søgninger i politiets registre, er det vanskeligt at udtale sig nærmere om udvikling og tendenser, siger PET-chef Jakob Scharf

Jakob Scharf siger, at opgørelsen efter PET's opfattelse giver et mere dækkende og nuanceret billede af racistisk eller religiøst motiverede hændelser i Danmark end rapporten for 2007.

Alle slags ekstremistiske holdninger

PET har med virkning fra den 1. januar 2009 udvidet ordningen, så den nu også omfatter kriminalitet, der udspringer af andre ekstremistiske holdninger end racistiske og religiøse.

I fremtiden vil der blive lagt vægt på, om det kriminelle forhold må anses for motiveret af ekstremistiske opfattelser af politiske spørgsmål eller af spørgsmål vedrørende race, hudfarve, nationalitet, etnisk oprindelse, tro eller seksuel orientering.

Formålet med den nye ordning er at sikre en bredere og mere samlet kortlægning af kriminalitet, der har sammenhæng med ekstremistiske holdninger, og at styrke efterretningstjenestens mulighed for løbende at vurdere, om der kan konstateres tegn på mere organiseret og systematiseret udøvelse af sådanne former for kriminalitet.