18-årig dømt for mord på ung kvinde

En 18-årig mand er blevet idømt otte års fængsel, fordi han i december sidste år dræbte en ung kvinde med talrige knivstik i hendes lejlighed. Han erkendte sig skyldig men kunne ikke sige, hvorfor han havde slået hende ihjel.

Den 18-årige Kenneth Lindskov Offenberg er blevet idømt otte års fængsel, fordi han i december sidste år dræbte en ung kvinde med talrige knivstik i hendes lejlighed.

Ofret, Anita Staal Pedersen, blev slået, kvalt og stukket 28-30 gange i halsen og brystregionen, da drabsmanden tilsyneladende uden varsel gik til angreb på den spinkle kvinde. Offenberg erkendte sig skyldig, men kunne ikke give nogen begrundelse for, at han havde slået kvinden ihjel.

Han var 17 år på gerningstidspunktet og kunne derfor maksimalt få otte års fængsel. Alternativt kunne han idømmes en tidsubestemt forvaringsstraf, der gives til de kriminelle, som er til fare for andres liv. Imidlertid har Retslægerådet - i modsætning til den overlæge, der udformede mentalerklæringen over den unge mand - vurderet, at forvaring ikke nødvendigvis var krævet for at beskytte andre mod den nu dømte drabsmand.

Løslades efter fem år

- Det er usædvanligt, at dømte ikke prøveløslades efter at have afsonet to tredjedele af straffen. Det betyder, at tiltalte i givet fald vil komme til at afsone fem og et kvart års fængsel og dermed vil komme ud som 22-årig i foråret 2010, advarede anklageren, politiassessor Kirsten Trønning.

Til den tid vil han atter kunne opsøge unge kvinder.

- Hvem skal lægge datter til dét eksperiment?, advarede hun.

Men domsmandsretten tillagde det stor betydning, at Retslægerådet ikke har anbefalet en forvaringsdom.

- Vi har givet dig lovens strengeste straf. Den skal anvendes, fordi drabet er begået på en brutal måde. Handlingerne efter drabet kan vi kun beskrive som kyniske, sagde dommeren, da dommen blev afsagt.

Facebook
Twitter