19-årig arbejdede for terror-tiltalt

Den 19-årige EH fra Glostrup-sagen arbejdede for en mand, der er tiltalt for terror i USA. Det var bare oversættelsesarbejde, lød forklaringen.

I månederne før sin anholdelse i forbindelse med terrorsagen fra Glostrup arbejdede den 19-årige EH nidkært for en mand ved kaldenavn Aboo Khubayb, der nu sidder tiltalt for terror i USA.

Det kom frem under mandagens retsmøde i Østre Landsret, hvor anklager Jørgen Jensen fremlagde helt nye telefonaflytninger af den 19-åriges telefon.

Aflytningerne stammer fra en ferie, som EH holdt i Marokko i juli 2005 - få måneder før sin anholdelse i oktober samme år.

På aflytningerne omtaler den 19-årige adskillige gange en "opgave", som han skulle løse for amerikaneren. Det skete over for vennen, den senere terrordømte fra Glostrup-sagen, Abdul Basit Abu-Lifa.

- Det var noget oversættelsesarbejde, som jeg havde lovet at lave for ham. Jeg har oversat meget, også for ham, forklarede den 19-årige.

Facebook
Twitter