20 daginstitutioner undersøgt: Alle havde for store mængder hormonforstyrrende stoffer

Det Økologiske Råd opfordrer politikerne til at stramme reglerne.

Der er fundet hormonforstyrrende stoffer i en række daginstitutioner. Billedet er et arkivfoto fra en institution, der ikke er med i undersøgelsen. (Foto: søren bidstrup © Scanpix)

De findes i vores regntøj, i voksdugen på spisebordet og i skummadrassen.

Og så findes de i vid udstrækning også i støvet i vores børns vuggestuer og børnehaver, viser en ny stikprøveundersøgelse fra interesseorganisationen Det Økologiske Råd.

Der er tale om de såkaldte ftalater og fosforbaserede flammehæmmere, som kan være hormonforstyrrende og skade vores forplantningsevne.

Det er vel at mærke kemikalier, hvoraf mange er forbudt i legetøj og andre småbørnsartikler, påpeger seniorrådgiver Lone Mikkelsen fra Det Økologiske Råd, der arbejder for en grøn og bæredygtig omstilling af samfundet.

- Børn er særligt sensitive over for disse kemikalier, så vi er bekymrede for, at det kan have en skadelig effekt på deres udvikling, og at det kan medvirke til, at de får øget risiko for at udvikle kræft, siger hun.

Vil have politisk handling

I undersøgelsen indgår støvprøver fra 20 vuggestuer og børnehaver i fire kommuner på Fyn og Sjælland.

Den mest sundhedsskadelige ftalat, DEHP, blev fundet i alle daginstitutionerne og i langt de højeste koncentrationer. Der blev også fundet tre kræftfremkaldende flammehæmmere i alle de undersøgte institutioner.

Det Økologiske Råd ser undersøgelsens resultater som et udtryk for, at der dels er behov for at indføre kommunale indkøbspolitikker og dels for at ændre lovgivningen, så de mest skadelige kemikalier bliver forbudt i produkter, som bruges i hverdagen.

- Der skal skubbes på politisk, for institutionerne har rigtig svært ved at agere i det her. De køber legetøj og andre produkter, som er lovlige, og alligevel ender de her stoffer inde i institutionerne, siger Lone Mikkelsen.

  • Ftalater er en gruppe kemikalier, som bruges til at gøre plast til for eksempel ledninger og vinylgulve blødt og bøjeligt.

  • En række ftalater skader vores forplantningsevne eller er hormonforstyrrende.

  • Ftalater afgives fra plastprodukterne med tiden og kan blandt andet optages ved kontakt med huden og ved indånding.

  • Flammehæmmere tilsættes for eksempel computere og møbler for at forhindre brand.

  • Flammehæmmere kan med tiden frigives, og nogle af dem ophobes og mistænkes for at være hormonforstyrrende og årsag til fosterskader.

  • Kilde: Miljøstyrelsen

Forsker: Vi skal have fælles indkøbspolitik

De hormonforstyrrende stoffer er ikke nogen, man ønsker at have tæt på sine børn, siger Anna-Maria Andersson, der er biolog og forskningsleder ved Center for Hormonforstyrrende Stoffer på Rigshospitalet.

- Hormoner spiller en vigtig rolle for udviklingen af både kroppen og hjernen. Hvis der er noget, der forstyrrer der, kan man ikke udelukke, at der sker varige skader, siger hun.

Hun mener ikke, at børnenes udsættelse for hormonforstyrrende stoffer i daginstitutionerne i sig selv giver anledning til bekymring.

Men da børnene også er udsat for stofferne andre steder, bør institutionerne ifølge Anna-Maria Andersson forsøge at komme af med dem for at sænke den totale eksponering.

Samtidig opfordrer hun til øget fokus på indholdet af byggematerialer, når der opføres nye institutioner. Og så bakker hun op om Det Økologiske Råds ønske om en giftfri, kommunal indkøbspolitik:

- Vi skal til at tænke over, hvilke kemikalier der i de produkter, vi bruger, især hvis man har ansvar for andre og for at købe ind.

Om undersøgelsen

  • Undersøgelsen er ikke repræsentativ, men er gennemført i institutioner, som er meget forskellige i forhold til byggeår og -stil samt indretning.

  • I undersøgelsen er der udtaget støvprøver, som er blevet analyseret for 24 forskellige blødgørere, herunder ftalater, samt 11 flammehæmmere.

  • Undersøgelsen er lavet med støtte fra Realdania og bidrag fra Energifonden, Rockwool, Velux, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Københavns Universitet og Veltek.