20 sprøjtemidler i vestjysk fjord

En ny undersøgelse afslører for første gang sprøjtemidler fra landbruget i en dansk fjord. Blandt giftene er stoffet atrazin, som har været forbudt i ti år.

Nissum Fjord har været naturreservat i mange år. Alligevel er der spor af sprøjtegifte i vandet.

20 forskellige ukrudtsmidler fra landbruget og nedbrydningsprodukter fra dem er fundet i Nissum Fjord nord for Ringkøbing.

Det er første gang, forskerne har konstateret denne form for forurening i en dansk fjord.

Ét stof, diuron, vurderes af forskerne til at være i en koncentration, der skader planten ålegræs. Det viser prøverne fra to steder i Nissum Fjord. Undersøgelserne er foretaget af Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet i samarbejde med Miljøcenter Ringkøbing.

- Ålegræsset fungerer som en børnehave for fiskeyngel og giver desuden ilt til havbunden. Derfor er ålegræsset meget vigtigt for det nære kystmiljø ikke mindst i fjordene, siger seniorforsker Ingela Dahllöf fra DMU til Ritzau.

Stof har været forbudt i ti år

Analyser af prøverne afslørede i alt 25 stoffer og nedbrydningsprodukter af stoffer. Af disse er 12 ukrudtsmidler og otte nedbrydningsprodukter af ukrudtsmidler.

Blandt ukrudtsmidlerne forekom også stoffer, der ikke længere må benyttes i Danmark. Det gælder blandt andet det berygtede stof atrazin, der har været forbudt i de seneste ti år.

Forekomsten af blandt andet atrazin peger ifølge forskerne på, at der fortsat sker en udvaskning af atrazin og andre forbudte stoffer fra jorden.

Miljøstyrelsen mener, at fundene - foretaget med en ny og fortsat ikke færdigudviklet metode - rejser så mange spørgsmålstegn, at der er behov for yderligere undersøgelser.

FacebookTwitter