20 ugers leg med ord: Op til 44 procent forbedring af småbørns sprog

En systematisk indsats kan styrke dit barns sproglige evner, talforståelse og empati. Det viser nyt forskningsprojekt.

Ved hjælp af fokuseret og målrettet leg med forskellige strategier kan børn øge deres sprogforståelse og ordforråd markant. (Foto: Christian Michael Hansen © DR Nyheder)

Småbørn kan få en langt bedre sprogforståelse og et større ordforråd, når personalet i vuggestuer og dagplejere arbejder systematisk og fokuseret med børnene.

Det viser et nyt forskningsprojekt fra TrygFondens Børneforskningscenter på Aarhus Universitet, hvor 252 vuggestuer og legestuegrupper fra 13 kommuner er indgået i projektet.

- Resultaterne viser, at børnene har udviklet sig mere end dem, vi har sammenlignet med – både inden for sprog og matematisk forståelse. Og det er stort set alle børn, der har flyttet sig lige meget, siger Dorthe Bleses, der er professor ved TrygFondens Børneforskningscenter og sammen med en række kolleger står bag projektet.

I 20 uger har det pædagogiske personale i vuggestuerne og dagplejerne arbejdet med fem forskellige temaer og en række særlige strategier.

Det har resulteret i, at børn i alderen halvandet år til tre år har fået øget deres ordforråd og sprogforståelse med mellem 9 og 44 procent sammenlignet med børn, som ikke har deltaget i den særlige indsats.

Fokus på leg og læring – ikke 'skolificering'

Den målrettede indsats handler ifølge Dorthe Bleses om at stille konkrete redskaber til rådighed over for de voksne, så de kan styrke læringsmiljøet omkring børnene.

Børnene skal altså ikke opleve, at de kommer i skole. I stedet skal legen gøres spændende og relevant, samtidig med at den understøtter deres sproglige udvikling:

- Kernen i indsatsen er, at de voksne skal have så mange samtaler som overhovedet muligt omkring emner, som interesserer og engagerer børnene. Og så skal de bruge nogle helt konkrete strategier, som forskningen har vist, er i stand til at bringe børn aktivt på banen. For børn skal selvfølgelig bruge sproget for også at lære det, siger Dorthe Bleses.

Man har indtil videre kun målt på korttidseffekterne ved projektet, og man ved derfor ikke, om indsatsen også styrker børnenes generelle evne til at lære:

- Det er klart, at man er nødt til at følge op senere for at finde ud af, om det også understøtter børnenes sprog, når de bliver ældre, siger Dorthe Bleses.

Men hvis børnenes sproglige fundament er stærkt i en tidlig alder, er der gode forudsætninger for, at det kan have positive langtidseffekter for den fremadrettede læring, forklarer professoren.

(Foto: grafik: Emil Thorbjörnsson © DR Nyheder/TrygFondens Børneforskningscenter)
(Foto: grafik: Emil Thorbjörnsson © DR Nyheder/TrygFondens Børneforskningscenter)

Børneminister overvejer at gøre indsats obligatorisk

Hos børne- og socialminister Mai Mercado (K) vækker forskningsresultaterne stor begejstring.

- Det er jo resultater, der er til at tage og føle på. Og det er ovenikøbet et projekt, der er relativt nemt bare at tage og det koster ikke ret mange penge, siger Mai Mercado.

Derfor håber børne- og socialministeren, at mange kommuner vil lade sig inspirere af projektet og tage 20 ugers-indsatsen til sig.

- Jeg kunne godt lege lidt med tanken om, hvorvidt det skulle være obligatorisk. Men det ville også være lidt ufint at trække det ned over hovedet på kommunerne, og jeg tror jo på, at de bedste indsatser kommer af initiativer, man selv sætter i søen ude lokalt, siger ministeren.

Mai Mercardo vil dog sikre sig, at der bliver kendskab til projektet ude i kommunerne – og at alle interessenter på børneområdet også hører om de nye resultater:

- Selvom det er rammesat læring, så opfatter børnene det hverken som undervisning eller som læring. De opfatter det bare som leg og glæde. Det her er et rigtig godt eksempel på, at læring og leg sagtens kan gå hånd i hånd, og det kan simpelthen sikre, at vi får givet børnene et bedre afsæt.

Om indsatsen: Vi lærer sprog

  • Det nye forskningprojekt 'Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen' har vist, at man med en 20 ugers 'basisindsats kan øge småbørns ordforråd, både når det gælder deres receptive og produktive ordforråd, abstrakt ordforråd og talforståelse. Indsatsen øger også børnenes empati.

  • Projektet har været gennemført i perioden 2016-2018 blandt 252 dagtilbud i 13 forskellige kommuner med børn i alderen 0-3 år. Samlet set indgår 5.031 børn i analysen.

  • I analysen af børnenes kompetenceudvikling indenfor for sprogudvikling og talforståelse indgår dog kun data for børn i alderen 18 til 36 måneder.

  • Projektet er udarbejdet af TrygFondens Børneforskningscenter for Børne- og Socialministeriet.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk