200 millioner skulle få indsatte ud af kriminalitet - men pengene er aldrig blevet brugt

Kriminalforsorgen bliver stærkt kritiseret for ikke at have brugt penge til resocialisering.

200 millioner kroner i satspuljemidler ligger ubrugte hen på Kriminalforsorgens konti og er aldrig blevet brugt til at hjælpe løsladte kriminelle ud af kriminalitet. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

200 millioner kroner, der var afsat til at få kriminelle på ret køl igen, står lige nu ubrugt hos Kriminalforsorgen.

Det viser dokumenter, som DR Nyheder har fået aktindsigt i.

Det betyder i værste fald, at vi har misset chancen for at få folk ud af kriminalitet, siger John Hatting, formand for Kriminalforsorgsforeningen, der organiserer ikke-uniformerede ansatte i de danske fængsler.

- Der er ingen tvivl om, at havde man brugt de 200 millioner kroner, så ville vi have færre kriminelle i Danmark, siger han.

Et beløb på 200 millioner kroner svarer til, hvad man kan drive et mellemstort fængsel for i et år, siger John Hatting, formand for Kriminalforsorgsforeningen i videoen herunder.

I mange år har Kriminalforsorgen hvert år fået penge fra den såkaldte satspulje, som et politisk flertal fordeler.

De seneste 10 år har Kriminalforsorgen fået en milliard kroner fra satspuljen til at få kriminelle ud af kriminalitet. Pengene er fordelt over en lang række forskellige projekter som stofmisbrugsbehandling og bedre udslusning fra fængslerne.

Dokumenterne viser altså, at hver femte krone ikke er blevet brugt.

- Der ligger uforbrugte midler på et område, hvor der egentlig er mennesker, som har brug for en understøttende hånd til at komme videre i livet, siger Anette Storgaard, professor i kriminologi ved Aarhus Universitet.

Millionbeløb blev stående på konto

Når Kriminalforsorgen får penge fra satspuljen, bliver pengene afsat til et konkret, afgrænset projekt.

Som da statsminister Mette Frederiksen i 2014, hvor hun var justitsminister, i en pressemeddelelse annoncerede en ny pulje penge til at 'sikre en god og stabil kontakt mellem børn og forældre og dermed færre gengangere i fængslerne'.

- Børnene er tit dem, der lider mest, når mor eller far sidder i fængsel. Derfor glæder det mig, at parterne er blevet enige om at afsætte penge til, at vi hjælper børn af fængslede og deres familier, sagde Mette Frederiksen.

DR Nyheders aktindsigt viser, at puljen til at hjælpe børn af fængslede i 2016-2018 var 19 millioner kroner. Af dem er fem millioner kroner aldrig blevet brugt.

- Politikerne har givet penge til særlige formål, og det skal Kriminalforsorgen sørge for at føre ud i livet. Der går et Folketing rundt og har en forestilling om, at Kriminalforsorgen går rundt og løser en række opgaver, som Kriminalforsorgen ikke gør. Det duer jo ikke, siger John Hatting.

Svært at ramme præcist

I Kriminalforsorgen siger direktør Thorkild Fogde, at der ikke findes én samlet forklaring på de 200 millioner ubrugte kroner.

Thorkild Fogde påpeger, at nogle puljer ikke er brugt op, fordi behovet ikke har været til det, eller at Kriminalforsorgen har fået en ydelse billigere, end man havde budgetteret med.

- Når det er sagt, så er satspuljemidlerne meget smalle, og pengene skal bruges specifikt til det, de er søgt til, siger Thorkild Fogde.

I videoen her forklarer han, hvorfor de 200 millioner kroner ikke er blevet brugt.

Men er det så ikke jeres ansvar at rette ind efter virkeligheden og eksempelvis søge mere bredt?

- Jo, det gør vi også i dag, og sidste år lagde vi hele vores økonomistyring om. Det sker som en konsekvens af et ønske om at komme tættere på stregen, siger Thorkild Fogde.

Han erkender, at 200 millioner kroner samlet set er for højt et beløb af ubrugte midler.

- Jeg synes, puljen skulle have været trimmet på et tidligere tidspunkt.