250.000 afføringsprøver skal med posten hvert år

En stor national screeningsundersøgelse for tarmkræft betyder, at 250.000 afføringsprøver skal sendes med posten hvert år. Muntert - men på en ganske alvorlig baggrund.

En stor national screeningsundersøgelse for tarmkræft betyder, at 250.000 afføringsprøver skal sendes med posten hvert år. Muntert - men på en ganske alvorlig baggrund. (Foto: © Jakob Andresen, DR)

I 2014 indledes et omfattende tarm-screeningsprogram herhjemme, og nu er placeringen af de centre, som skal analysere afføringsprøverne, på plads. Der etableres centre i Hjørring, Randers, Vejle, Næstved og Gentofte. Det skriver Dagens Medicin.

De første grupper af danskere i aldersgruppen 50 til 74 år vil i starten af 2014 få tilsendt indbydelser til at deltage i screeningsundersøgelsen for tarmkræft.

Hvor mange personer i målgruppen, der vil tage imod tilbuddet, er dog usikkert, men de såkaldte gennemførlighedsundersøgelser, som blev lavet i de daværende Københavns og Vejle Amter i 2005-2006, viste, at cirka halvdelen af de indbudte tog imod tilbuddet om screening.

Forventer at 60 procent deltager

Ud af de cirka 1,6 millioner danskere, der over de næste fire år inviteres til at deltage i screeningsundersøgelsen, forventer regionerne, at cirka 60 procent vil deltage.

Det svarer til, at i alt en million danskere deltager — eller at 250.000 hvert år laver en afføringsprøve og sender med posten.

Omsat betyder det, at hvert regionslaboratoriecenter dagligt vil modtage cirka 500 afføringsprøver, som skal pakkes ud, registreres og analyseres.

Udsigt til ombygninger på hospitaler

For regionerne og de enkelte hospitaler bliver de efterfølgende kikkertundersøgelser og koloskopier, som kan undersøge hele tyktarmen, en langt større udfordring.

En arbejdsgruppe under Danske Regioner anslår, at 5,3 procent af deltagerne i screeningsundersøgelsen skal tilbydes en koloskopi, fordi de har spor af blod i afføringen. På årsplan svarer det til cirka 22.000 koloskopier, og derfor skal koloskopi-kapaciteten på hospitalerne udvides.

Det udløser om- og tilbygninger på en del af de hospitalsafdelinger, som skal stå for undersøgelserne.

Målsætning om at reducere dødsfald med 150

I gruppen af de 22.000 undersøgte danskere med spor af blod i afføringen forventes det, at man vil finde cirka 2.000 tilfælde af kræft og identificere cirka 9.500 patienter med svære grader af forstadier til tarmkræft.

Målsætningen er, at antallet af tarmkræftdødsfald årligt reduceres med 150.

Omkostningerne til det nationale screeningsprogram er beregnet til cirka 202 millioner kroner det første år, men det stiger hvert år frem til 2023, hvor de årlige omkostninger ventes at blive cirka 400 millioner kroner.