29 boligområder er på årets ghettoliste

Ghettolisten er blevet offentliggjort. Der er nu et boligområde færre på listen.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriets årlige ghettoliste er netop blevet offentliggjort.

Den byder på 29 boligområder, som opfylder de nye ghettokriterier.

Der er betydelige flere på listen end sidste år grundet nye kriterier, der blev indført tidligere på året.

Ny definition bød på flere ghettoer

I maj bestemte et politisk flertal, at definitionen af, hvad det vil sige at være en ghetto skulle ændres. De nye krav betød, at otte boligområder kom ind på ghettolisten – fem af dem fra København.

Dermed nåede antallet af ghettoer op på 30 boligområder, mens dagens offentliggørelse altså byder på 29.

Derudover er der et fald i antallet af såkaldte hårde ghetto-områder fra 16 til 15 boligområder.

Boligområder, der har været på ghettolisten i fem år, karakteriseres som et hårdt ghettoområde.

I forhold til den opdaterede liste i maj er der kommet tre nye boligområder til i henholdsvis Helsingør, Silkeborg og Viborg. Desuden er fire boligområder røget af listen. To i København og et i Aarhus, som alle kom på listen i maj.

Derudover er Korskærparken i Fredericia ikke længere på listen. Området var også kategoriseret som en ghetto på sidste års liste.

Omstridt liste

I dag er også dagen, hvor regeringens nye ghettoplan træder i kraft. Den betyder blandt andet, at hvis et område i år kommer på listen over hårde ghettoområder, så forpligtes kommunen til at skære andelen af almene familieboliger i området til højst 40 procent inden 2030.

Sidste år var der tale om 16 områder - og her står 58.000 personer netop nu på venteliste til at få en almen bolig.

Ghettolisten mødes jævnligt med kritik og beskyldes blandt andet for at fastholde de ramte boligområder uden for det gode selskab.

I en rundspørge, DR Nyheder har lavet, svarede otte ud af de 13 borgmestre, der havde ghetto-områder i deres kommuner, at det overordnet set er for svært at komme af regeringens ghettoliste med de nuværende kriterier.

Ifølge regeringen er det vigtigt at sætte ind over for ghetto-områderne, hvis det skal lykkes at undgå parallelsamfund.

Rettelse: Artiklen er rettet siden sin udgivelse. Af den tidligere grafik fremgik et forkert tal i punkt 4. Grafikken er nu opdateret.