3. g'ere fra coronaårgang vil have sløjfet eksaminer: 17.000 bakker op om borgerforslag

Hos Danske Gymnasier forstår man elevernes bekymring, men mener, at de faktisk er bedre rustet til eksaminerne, end de selv tror.

- Den virtuelle undervisning har slet ikke kunnet erstatte den fysiske undervisning, siger Mathias Sandbæk Olsen. (Foto: PRIVATFOTO)

I store dele af Mathias Sandbæk Olsens gymnasietid er han stået op klokken 07.59, væltet ud af sengen og direkte hen foran skærmen til undervisning på Zoom i seks stive timer.

Det var så kedeligt og demotiverende, at han flere gange overvejede at droppe ud, og han mener, at det har haft alvorlige konsekvenser for hans faglige niveau.

Derfor har 19-årige Mathias Sandbæk Olsen sammen med fire af sine venner fra Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier i Herning fremsat et borgerforslag. De ønsker sig færre eksaminer den kommende sommer, når de skal have studenterhuen på - ligesom de to seneste årgange af studenter har haft på grund af corona.

- Jeg kan godt forstå, hvis nogen tror, at vi bare vil slippe nemt udenom, men så er det fordi de ikke ved, hvad vi er gået igennem, siger Mathias Sandbæk Olsen, der går i 3. g på HTX.

- Vi beder ikke om, at eksaminerne skal aflyses, men vi beder om, at det skal være en fair afslutning, tilpasset det, vi har været igennem.

Og de fire gymnasieelever fra Herning står ikke alene med det ønske.

Mere end 17.000 har indtil nu skrevet under på borgerforslaget, som har været at finde på borgerforslag.dk siden 11. august. Hvis forslaget indenfor et halvt år når 50.000 underskrifter, kan det blive fremsat i Folketinget, hvor der skal stemmes om det.

'Fair afslutning'

De seneste to år har de dimitterende årgange fra de gymnasiale uddannelser skullet til færre eksaminer end normalt. Efter en måneds hjemmeundervisning besluttede et politisk flertal, at årgangen, der blev studenter i 2020, kunne nøjes med tre eksaminer - normalt er der mellem syv og otte eksaminer for 3. g'ere.

I år blev det opjusteret til fire prøver for de dimitterende 3. g'ere.

Med titlen 'En fair afslutning på 3. g' forsøger de fire gymnasieelever fra Herning at appellere til politikerne for igen næste år at få nedsat antallet af eksaminer.

Hvis man ser bort fra lokale nedlukninger, har den årgang gymnasieelever, der dimitterer til sommer, været hjemsendt i sammenlagt cirka 7,5 måned. Mathias Sandbæk Olsen mener, at han og hans medstuderende derfor vil være dårligere stillede til eksaminer end årgange, der har haft tre normale gymnasieår.

- Den virtuelle undervisning har slet ikke kunnet erstatte den fysiske undervisning, siger han.

Samtidig pointerer Mathias Sandbæk Olsen, at de to seneste årgange, som fik lov at slippe med færre eksaminer, sammenlagt har haft mindre hjemmeundervisning - de kom nemlig før tilbage i skole efter nedlukningerne, fordi de var 3. g'ere.

- Taget i betragtning af, at vi har haft 7-8 måneders nedlukning, så burde vi som minimum få skåret nogle eksaminer fra, fordi det skal være fair for os, siger Mathias Sandbæk Olsen.

Rektorer: Eleverne kan klare normal eksamensperiode

Formanden for Danske Gymnasieelever, Alma Tynell, er helt enig med eleverne fra Herning om, at eksamensperioden til næste år skal tilpasses 3. g'erne.

- Det er vigtigt at sørge for at ændre den måde, de kommende studenter går til eksamen på til sommer, fordi de har haft så anderledes vilkår end de studenter, der er blevet færdige uden corona og nedlukninger, siger hun.

Om det lige skal ske ved at skære ned på antallet af eksaminer, er hun ikke fastlåst på.

- Aflysninger af eksaminer kan være én løsning. En anden mulighed kunne være at hive noget ud af pensum, siger Alma Tynell og understreger, at det vigtigste er en indsats over hele året for at forbedre trivsel og det faglige niveau.

Hos foreningen Danske Gymnasier mener formand Birgitte Vedersø dog ikke, at der er grund til at skære ned på eksaminerne sommer:

- Vi er så heldige, at de elever, der går i 3.g i år, ser ud til at få et helt normalt skoleår, og så mener jeg sagtens, man kan forsvare at de skal til eksamen på normale betingelser, siger hun.

- Vi er helt trygge ved at de nok skal nå at indhente det, de mangler.

'Vi vil gerne have en fair eksamen'

Indtil videre har det nuværende skoleår ikke været præget af nedlukninger, og kan man så ikke sagtens indhente det tabte? Nej, mener eleverne fra Herning.

- Mange har været påvirket af ensomhed, men jeg tror bare, at omverdenen har glemt det. Bare fordi vi ikke får nedlukning det her år, betyder det ikke, at vi ikke er ramt af det, siger han.

- Jeg tror ikke, den mængde, vi har misset, kan indhentes. Selvfølgelig har vi fået tilbudt ekstra timer, men vi er stadig præget af nedlukning. Vores motivation er påvirket af det, og man er skoletræt - så hjælper flere timer heller ikke.

Nogle kan måske tænke: Det siger de bare fordi, de gerne vil slippe for at gå til eksamen. Hvad vil du sige til det?

- De har måske bare ikke prøvet at have den mængde online undervisning, vi har haft, siger Mathias Sandbæk Olsen.

- Vi har ikke forudsætningerne for at gå til eksamen på samme vilkår som tidligere år - derfor vil vi gerne have lettet eksamenspresset, ikke totalt, men bare lidt.

Hos Danske Gymnasier forstår man bekymringen, men mener at eleverne faktisk er bedre rustet til eksaminerne, end de selv tror:

- Vi kunne se i sommer, at de elever, som ikke havde modtaget ret meget fysisk undervisning helt op til deres eksamen, faktisk klarede sig meget bedre, end både vi og de havde forventet, siger Birgitte Vedersø.

Facebook
Twitter