30 kommuner udliciterer ældrepleje til private

Lettere konkurrence har fået flere kommuner til at udlicitere ældrepleje, mener forsker.

Når ældre på kommunens regning skal have støvsuget, leveret mad eller hjælpes i bad, er det oftere end tidligere private firmaer, der står for opgaven.

30 kommuner har udliciteret dele af ældreplejen til private leverandører, mens 10 kommuner har planer om det. Det viser en rundspørge, DR Nyheder har foretaget blandt alle landets 98 kommuner.

Udlicitering på ældreområdet er blevet mere udbredt siden 2013, hvor nye regler trådte i kraft.

Det forklarer Ulf Hjelmar, forskningsleder hos Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA):

- Det blev i 2013 nemmere for kommunerne at udlicitere og også mere attraktivt, fordi man kunne konkurrere på prisen, siger han.

Lægger arm om pris

Indtil 2013 kunne de private leverandører af ældrepleje kun konkurrere på kvalitet, mens prisen var låst fast af kommunerne.

At firmaerne nu kan konkurrere på pris og tilbyde ældrepleje billigere end kommunerne, har fået Ældre Sagen til helt at vende ryggen til udliciteringer.

- Det bekymrer os, at der er så mange kommuner, der lægger så meget vægt på prisen og på at opnå besparelser ved udliciteringer. Efter vores holdning bør det være kvaliteten, der er i centrum, siger Olav Felbo, der er chefkonsulent i Ældre Sagen.

Udlicitering kan styrke kvaliteten

Ulf Hjelmar giver Ældre Sagen ret i, at kommuner gerne vil spare penge på ældreplejen.

- Kommunerne står i et udgiftspres og har problemer med at få budgetterne til at hænge sammen. På den måde kan udliciteringerne være et attraktivt instrument i forhold til at få budgetterne til at balancere, siger han.

Han mener dog langt fra, at det er en hovedregel, at udliciteringer går ud over kvaliteten – ligesom udlicitering også kan gå hen og koste kommunerne ekstra penge.

- I nogle tilfælde har kommunerne sparet penge, men hvis man ser på det bredt, kan man ikke sige, at udlicitering af ældrepleje i kommunen fører til besparelser. Så entydigt er det ikke, siger Ulf Hjelmar og tilføjer.

- Der også en masse omkostninger forbundet med at lave en udbudsforretning og på at følge op, hvis firmaerne går konkurs. Sker det, skal kommunerne have et beredskab til at træde ind. Det koster alt sammen.

Hvis du har oplevet, at din leverandør af ældrepleje er gået konkurs, vil vi gerne høre fra dig. Du kan skrive til diba@dr.dk eller ringe på 28 54 49 93.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk