300.000 har uforklarlige smerter

Omkring 300.000 lider af sygdomme, som lægerne ikke kan finde en forklaring på, og de fylder meget i sundhedssystemet. Nu skal lidelserne undersøges.

Voldsomt ondt i maven, store smerter i muskler og led, dødlignende træthed eller invalideret af dufte.

Omkring 300.000 danskere lider af en række sygdomme uden fysiske forklaringer, og halvdelen af dem i et omfang, så de ikke kan passe et arbejde og har en ringe livskvalitet. Det skriver Jyllands-Posten.

- Disse mennesker har det virkelig dårligt, og det er helt forkert at tale om hysteri eller indbildt sygdom. De fylder utroligt meget i sundhedssystemet, fordi de bliver henvist fra specialist til specialist i én uendelighed.

10.000 skal undersøges

Det siger professor og overlæge Per Fink fra Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik på Aarhus Universitetshospital om de hårdest ramte, som uanset lidelser er samlet under fællesbetegnelsen "funktionelle lidelser".

Med en bevilling på 10 millioner kroner fra TrygFonden går Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed ved Glostrup Hospital nu i gang med en stor undersøgelse, som skal kortlægge 10.000 danskeres funktionelle lidelser.

- Vi vil meget gerne prøve at skaffe meget mere viden om, hvor udbredt funktionslidelser er i befolkningen. Og vi kan måske også med denne undersøgelse trænge ned i nogle af årsagerne til, hvorfor folk får dem. Hvis vi sammenligner med hjertekarsygdomme, der begyndte man at lave denne slags undersøgelser for 30 til 40 år siden, og det har givet en fantastisk masse viden, der i dag faktisk gør, at vi i dag på en række områder har haft held til at forebygge hjertekarsygdomme. Her er der håb om, at vi kan gentage noget af den succeshistorie med disse uforklarlige sygdomme, siger Anders Hede, forskningschef i TrygFonden.

Selv om det er umuligt at finde en fysisk årsag til lidelsen, bliver disse patienter tit opereret i maven, medicineret og smertebehandlet, skriver Jyllands-Posten.

Ingen viden findes

- Hos de praktiserende læger fylder disse patienter meget, siger læge Tue Flindt Müller, medlem af bestyrelsen i Praktiserende Lægers Organisation.

For der findes stort set ingen viden om de uforklarligt syge, og de bliver derfor sendt fra det ene sted i sundhedssystemet til det andet.

Ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed mener professor og enhedschef Torben Jørgensen, at det er på høje tid, at der bliver sat ind.

- Funktionelle lidelser ser ud til at være et tiltagende problem i den vestlige verden. Det er svært at skønne, hvor mange der lider af det. Men vi mener, at det er mellem fem og 10 procent af befolkningen, siger han.

- Vi mangler nogle ordentlige undersøgelser, og det vil vi nu sætte i gang. Vi tager som sagt denne store gruppe på 10.000 mennesker, som vi undersøger og følger gennem nogle år. På den måde får vi en god beskrivelse af dem, hvordan de lever, en masse blodprøver og undersøgelser, så vi om nogle år kan fortælle, hvorfor folk får de her sygdomme.