3F trækker Siemens Wind Power i retten

Medlemmerne skal have en erstatning, efter de er blevet syge af at gå på arbejde, mener 3F.

Siemens Wind Power har ifølge Fagforbundet 3F overtrådt flere paragraffer i arbejdsmiljøloven. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

På vegne af tre medlemmer vælger 3F at stævne Siemens Wind Power for brud på arbejdsmiljølovgivningen.

Desuden vil Fagforbundet 3F forsøge at holde Siemens erstatningsansvarlige for arbejdernes sygdomme.

- De medarbejdere, som har været udsat for det her, ér blevet syge af at gå arbejde, og det skal de selvfølgelig have en erstatning for, siger Ulla Sørensen, arbejdsmiljøpolitisk chef i 3F.

To af de tre medlemmer har fået deres sygdomme anerkendt som arbejdsskader af Arbejdsskadestyrelsen.

Gennem de seneste 10 år har Arbejdsskadestyrelsen i mindst 64 sager afgjort, at medarbejdere hos Siemens Wind Power er blevet syge efter at have arbejdet med farlige kemikalier.

Kan straffes med fængsel

3F mener, det er en skærpende omstændighed, at Siemens Wind Power blandt andet har overtrådt sprøjteforbuddet med det farlige kemikalie isocyanat og først senere fik en dispensation til at bruge det.

Det er planlagt, at retssagen skal begynde i slutningen af maj ved Aalborg Byret.

Foruden at vinde retssagen håber Ulla Sørensen også, at den kan have en forebyggende effekt i forhold til andre virksomheder.

- Når man får syn for, at der er en vis risiko for, at man skal betale for de liv, man gør skade på, så tror jeg, det virker forebyggende, siger hun.

Ifølge arbejdsmiljøloven kan overtrædelser af loven straffes med bøde eller fængsel i op til et år.

To af de medlemmer, som 3F går i retten for, er Peter Christensen og René Tordrup Jensen. Du kan møde dem og andre af de ansatte, der er blevet syge i denne artikel og videoen her:

Sagen kort

  • 3F mener, at Siemens Wind Power har overtrådt flere paragraffer i arbejdsmiljøloven.

  • § 16. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

  • § 17. Arbejdsgiveren skal gøre de ansatte bekendt med de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde.

  • § 38. Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

  • § 42. Arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.