3F vinder voldgift: Byggefirma skal betale millioner til rumænske ansatte

Rumænere kan dog få svært ved at få deres penge, da byggefirma nu er gået konkurs.

Voldgiftsretten har afgjort, at disse seks rumænere og 11 andre ikke har fået nok i løn for deres arbejde hos det nordjyske byggefirma IF Group

Det nordjyske byggefirma IF Group skal betale godt to millioner kroner til Fagforeningen 3F for brud på overenskomsten.

Det har voldgiftsretten afgjort i en sag mellem 3F og Dansk Byggeri om underbetaling af 17 rumænske ansatte hos IF Group i 2015 og 2016.

Dansk Byggeri har repræsenteret IF Group i sagen, mens 3F har ført sagen på vegne af de 17 rumænske ansatte, der arbejdede for IF Group i Danmark.

Faglig voldgift

Man kalder det en faglig voldgift, når parter på arbejdsgiversiden og lønmodtagersiden blive enige om at lade en voldgiftsret frem for domstolene afgøre en tvist om overenskomst.

Parterne udpeger en opmand - typisk en højesteretsdommer. Derudover udpeger parterne hver især to repræsentanter.

Kan der ikke opnås enighed mellem parterne i voldgiften, afsiger opmanden en kendelse, der er endelig.

Voldgiftsretten slår i kendelsen blandt andet fast, at ”arbejdet systematisk har været lagt til rette med et massivt overarbejde, og at lønsedlernes timetal ikke kan anses for retvisende.”

Og at der er bevis for ”åbenbar overenskomstomgåelse som har stråmandskarakter”.

Ansatte anklager IF Group for underbetaling

DR fortalte i januar i år, hvordan 14 daværende eller tidligere ansatte hos IF Group alle beskyldte byggefirmaet for give dem løn for langt færre timer, end de havde arbejdet.

Dengang fortalte en af de tidligere ansatte, Giuliano Baluta, om en af de måneder, hvor han havde arbejdet for IF Group.

- Jeg har arbejdet 298 timer. Men ved du, hvad der står på min lønseddel? At jeg ikke har arbejdet mere end 165 timer, siger han.

I forbindelse med DRs afdækning påstod IF Group., at firmaet overholdt overenskomsten.

Artiklen fortsætter under grafikken.

3F godt tilfreds

Hos 3F er næstformand i byggegruppen, Palle Bisgaard, godt tilfreds med voldgiftsrettens afgørelse.

- 3F får jo ret på alle væsentlige områder i den sag. Vi er godt tilfreds med, at de her 17 rumænere nu bliver tilkendt godt to millioner kroner i efterbetaling, siger han.

Det kan dog blive vanskeligt for 3F at få de to millioner kroner af IF Group, som 3F har krav på ifølge voldgiftsretten. I marts i år gik IF Group nemlig konkurs.

- Vi forsøger at rejse sagerne ved Lønmodtagernes Garantifond (LG). Vi ved, at der er store problemer med at rejse de her sager, hvor man gennem lang tid er blevet groft underbetalt, da LG har en regel om, at man kun går seks måneder tilbage fra konkursdatoen. Så jeg kan ikke sige noget om, hvordan det vil gå, siger Palle Bisgaard.

Garantifond

Lønmodtagernes Garantifond sikrer løn og pension til lønmodtagere, hvis en virksomhed går konkurs.

Uendeligt klart

Afdelingschef i Dansk Byggeri, Thorsten Wilstrup har ført sagen for IF Group. Han siger til DR, at Dansk Byggeri tager afgørelsen fra voldgiftsretten til efterretning.

Er der noget i sagen, hvor du nu kan se, at det er ikke godt nok. At sådan må man ikke gøre som virksomhed?

- Det ved jeg ikke. Det hele står så uendeligt klart, når opmanden har truffet afgørelse, fordi det jo så per definition er det, der er det rigtige. Det er den afgørelse, vi læner os op ad, siger Torsten Wilstrup.

Østarbejdere i Danmark

I løbet 2016 arbejdede 119.000 østeuropæere i Danmark i kortere eller længere tid. Det er en stigning på 13.000 personer fra 2015.

De fleste østarbejdere kom fra følgende fem lande i 2016:

Polen: 48.655

Rumænien: 26.581

Litauen: 16.586

Bulgarien 7.917

Letland: 5.902

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i Beskæftigelsesministeriet.

Kan medlemmer af IF Groups direktion efter den her sag blive medlemmer hos Dansk Byggeri, hvis de opretter et nyt firma?

- Uh, det vil jeg ikke tage stilling til, om de kan eller ej. Det må vi tage stilling til på det tidspunkt, siger Thorsten Wilstrup.

Ny sag på vej mod IF Group

Selv om IF Group er gået konkurs, anlægger 3F nu en ny sag mod byggefirmaet. Det er nemlig ikke kun de 17 rumænere, der ifølge 3F er blevet underbetalt af IF Group.

Fagforeningen vurderer, at omkring 100 ansatte samlet set er blevet snydt for 16 millioner kroner i løn af byggefirmaet i 2015 og 2016.

- Det er et tocifret millionbeløb, vi går efter som bod, fordi IF Group har underbetalt alle deres medarbejdere i den her periode, siger Palle Bisgaard.

Byggegruppens næstformand oplyser også, at 3F har anlagt en civil retssag mod IF Group og nogle enkelte personer.

Enkeltpersonerne har ifølge 3F samlet kontanter ind fra rumænske ansatte, mens de var i Danmark. Rumænerne fik hver måned at vide, at de havde fået for meget i løn og derfor skulle betale et beløb tilbage.

- Den del af sagen er vi meget spændte på, siger Palle Bisgaard og forklarer, hvorfor fagforeningen har valgt at fokusere så meget på, hvad der er foregået hos IF Group.

- Den her sag viser, hvor vigtigt emnet om social dumping er. Hvis danske medarbejdere og virksomheder, der opfører sig ordentligt, skal konkurrere mod virksomheder, der bruger de her metoder, så bliver det rigtig svært.

Det står endnu ikke klart, hvornår de sidste to dele af sagen kommer for retten.

DR har forsøgt at få en kommentar fra IF Group. Men det har ikke været muligt.