4 ud af 10 danskere accepterer tortur

Hvis bare målet er vigtigt nok, så er 40 procent af danskerne villige til at acceptere, at tilbageholdte fanger kan udleveres til tortur.

40 procent af danskerne er klar til at acceptere tortur. (© AP Graphics)

Hvis bare målet er vigtigt nok, så er 40 procent af danskerne villige til at acceptere, at tilbageholdte fanger kan udleveres til tortur.

Det viser en Epinionsundersøgelse, som DR har foretaget.

Undersøgelsen viser, at danskerne accepterer, at tortur anvendt i visse situationer, hvis torturen sker for at redde uskyldige menneskers liv. Men målet helliger aldrig midlet, hvis man spørger i Rehabiliterings centret for Torturofre.

- Tortur er altid forbudt, både i forhold til FNs menneskerettigheders konvention, EU's menneskerettigheder og Genevekonventionen, siger Tue Magnussen, som er koordinator af torturcentret.

Afghanistan

Debatten har raset, siden der blev rejst mistanke om, at danske soldater skulle have udleveret fanger til de Irakiske myndigheder, som torturerede fangerne.

Politikere fra hele den politiske palet tog på det kraftigste afstand fra, at fangerne blev udleveret og slog fast, at krigens love og konventioner skal overholdes, men en stor del af den danske befolkning ser altså anderledes på det, end de danske politikere.