400 millioner kroner fordeles skævt: Hovedstadens museer får mest statsstøtte

DF vil have et opgør med tilskudssystemet til landets museer.

Kunstmuseet Louisiana modtager årligt mest tilskud fra staten. To arbejdsgrupper, nedsat af Kulturministeriet, skal i dag komme med deres bud og ideer til, hvordan man kan skabe et mere gennemsigtigt og retfærdigt tilskudssystem. (Foto: Jens nøRgaard Larsen © Scanpix)

Når den statslige støtte til museer hvert år bliver fordelt, så er det ikke alle landets regioner, der får lige meget.

Det viser beregninger af støtten til landets 97 statsanerkendte museer, som DR Nyheder har lavet.

Hvert år bliver der fordelt omkring 400 millioner til regionerne, og her er det Region Hovedstaden og Region Midtjylland, der får flest penge.

I Hovedstaden får man tildelt 87 kroner per indbygger og i Midtjylland 81 kroner per indbygger. I bunden ligger Region Nordjylland, der får 48 kroner per indbygger.

Se den fulde fordeling af støtten her

Måden, pengene fordeles på i dag, stammer fra de gamle amter, som dengang selv prioriterede, hvilke museer de ville støtte. Da amterne blev nedlagt i 2007, overtog staten området, og her valgte man at fastfryse beløbene og beholde den gamle prioritering af pengene.

Men det er et forældet system, mener kulturordfører for Dansk Folkeparti Alex Ahrendtsen.

- Som det er nu, er det tilfældigt og uretfærdigt. Vi vil gerne have, at der er et nogenlunde ligeligt fordelt kulturtilbud i hele landet, så det ikke koncentrerer sig om nogle få storbyer som Aarhus og København, siger han og fortsætter:

- Det er danskerne, der afleverer skattepengene, og nogle af dem går til kulturtilbud, og så kan det ikke nytte noget, at skagenborgeren og tønderborgeren afleverer penge ind til hovedstaden og Aarhus, uden der kommer noget den anden vej. Der skal være balance i Danmark.

Senere i dag vil to arbejdsgrupper, nedsat af Kulturministeriet, komme med deres bud og ideer til, hvordan man kan skabe et mere gennemsigtigt og retfærdigt tilskudssystem.

Museer kritiserer fordeling

Ligesom Dansk Folkeparti kritiserer flere museer ordningen, som den ser ud i dag. Et af dem er kunstmuseet Kunsten i Aalborg, hvor museumsdirektør Gitte Ørskou gerne så, at staten gav en mere lige støtte til landets regioner.

- Der er en skævvridning i forhold til, hvor meget staten engagerer sig i landets museer. I Nordjylland skal vi også leve op til de lovbestemte opgaver såsom at indsamle, bevare, registrere, forske og formidle - og det skal vi gøre ligeså godt som vores kolleger i de andre regionerne, siger hun og fortsætter:

- Vi nedprioriterer alt det, vi ikke kan tjene på, fordi vi hænger i med neglene for at få det til at løbe rundt økonomisk. Vi synes, at statens engagement er lille i forhold til den omsætning, vi rent faktisk har.

Eksempelvis nævner hun, at der er billeder i museets samling, som ikke er oppe at hænge, fordi de er i en for ringe tilstand til at udstille, fordi der ikke er penge til få dem konserveret.

Også museumsdirektør på Vesthimmerlands Museum, Broder Berg, er uforstående over for den skæve statsstøtte.

- Det kan gøres meget bedre. Hvis vi vil have et sammenhængende museumsvæsen, skal der være balance i den fordeling. Ellers frygter jeg, at nogle museer falder fra. I lokalområderne har vi nogle gode kort på hånden, og de skal bruges i stedet for at afvikle dem, siger han.

Nogle vil vinde - andre vil tabe

DF's kulturordfører Alex Ahrendtsen håber, at der i sidste ende kommer en løsning, hvor der ikke er så stor en forskel på støtten til landets regioner.

- Nogle kommer til at miste støtte, og andre kommer til at vinde. Hvordan vi kommer til at skære kagen, vil i sidste ende komme an på de politiske forhandlinger, siger han og fortsætter:

- Men for eksempel får Skagen Museum 1,7 millioner kroner i støtte og har næsten lige så mange besøgende som Arken Museum, der får 34 millioner kroner. Og det skriger jo til himlen. Så nogle kommer til at miste. Det er der ingen tvivl om.

Hvis man eksempelvis tager penge fra et museum som Arken, vil det så ikke have den konsekvens, at de ikke kan levere det niveau, de gør i dag?

- Jeg har været på besøg på Arken. Og der har man ansat kokke og har fine kontorer. Der bliver ikke sparet på pengene. Og så har jeg været på andre museer, hvor direktøren sidder i et lille lokale med gamle møbler, og det er den forskel, vi skal komme til livs. Der skal være nogle objektive kriterier, så systemet er helt gennemsigtigt. Det kan godt være, at Arken stadigvæk vil få en hel del penge, men vi skal forstå hvorfor.

Facebook
Twitter