45.000 kr. mere: Slukker familiers drøm om adoption

Adoption og Samfund kræver politisk indgriben, fordi høje gebyrer stiller adoptanter dårligere end andre familier, der får et barn.

Et ekstra gebyr på 45.000 for at adoptere et barn gennem AC Børnehjælp får nogle til at opgive drømmen om et barn, lyder det fra Adoption og Samfund (arkivfoto). (© DR Nyheder)

45.000 kroner mere for et adoptionsbarn presser nogle familier så meget, at de må opgive drømmen om at få et barn, mener Jens Damkjær, formand for Adoption og Samfund.

Det er AC Børnehjælp, der har meddelt sine adoptanter, at gebyret for at adoptere stiger med 45.000 kroner. Organisationen har efter en sag om økonomisk rod fået lov at fortsætte af Ankestyrelsen, men kravet er højere gebyrer.

Helt urimeligt

- Set fra en adoptants synsvinkel er det helt urimeligt med løbende gebyrstigninger. Vi bliver kontaktet af flere med en presset økonomi, så politikerne bliver nødt til at prioritere adoptionsområdet, siger Jens Damkjær.

Han siger, at det i gennemsnit koster ca. 200.000 kroner at adoptere et barn, og når det er så dyrt, bliver familier med adoptivbørn stillet ringere end familier, der får børn ad biologisk vej. Det økonomiske grundlag for de familier, som adopterede børn vokser op i, er simpelthen dårligere end andre familier.

- AC Børnehjælp kan ikke gøre andet end sætte gebyrerne op, hvis økonomien skal fungere, fordi reglerne er blevet strammet, så det er blevet dyrere at drive adoptioner, siger Jens Damkjær.

Tæt kontakt til giverlande

Som eksempel nævner han, at kravene til kvalitet er steget meget, at der samarbejdes med langt flere lande, der skal være tæt kontakt til giverlande, og alle disse krav kræver økonomi.

- Der har de seneste år været stort fokus på adoptioner på grund af uheldige sager fra Etiopien, og der er børn, der ikke får den nødvendige hjælp, og der mangler adoptionsfaglighed i Danmark, siger Jens Damkjær.

Han mener, at politikerne er nødt til at prioritere adoptioner økonomisk, hvis der fortsat skal være en fornuftig adoptionshjælp, der ikke koster så meget.

/DR Nyheder/