50 Christiania-huse skal rives ned

Christianias beboere fik i dag at vide, hvem som kan blive boende, og hvem, som skal rive sit hus ned. For de fleste gik det godt, men 50 bygninger skal væk, forlanger Slots- og Ejendomsstyrelsen.

De fleste af Christianias beboere har foreløbig fået brugsret til deres hjem, mens andre var mere nedslåede, da de i dag åbnede et brev fra Slots- og Ejendomsstyrelsen.

50 huse på Christianias voldanlæg skal nemlig rives ned.

- Det er en meget kedelig julegave, vi har fået. Slots- og Ejendomsstyrelsen har holdt fast i, at 50 huse på voldanlægget skal nedrives inden for et år, siger Mette Prag, der er medlem af Christianias forhandlingsgruppe.

Slots- og Ejendomsstyrelsen ser nedrivningen som et led i arbejdet på at genoprette den historiske vold fra 1600-tallet. Det er en af hensigterne i den ny christianialov, at volden skal genoprettes "som et samlet rekreativt, landskabeligt område".