50 skoler har søgt om forebyggelsespakke mod vold og trusler

Skoler på tværs af landet har søgt og fået en forebyggelsespakke, der skal gøre lærerne bedre til at tackle voldelige og truende elever.

Skoleleder Anna Marie Nør har fået penge til at forebygge vold på sin skole. (Foto: christine Nørgaard © (c) DR)

Før jul kunne skoler søge om forebyggelsespakken ’ en skole uden vold og trusler’.

Det er en pakke, hvor skoler får en pose penge og en drejebog, som de skal følge. Her skal personalet blandt andet lære, hvordan de skal håndtere voldsepisoder på jobbet.

I alt har 50 skoler landet over søgt og fået penge til forebyggelsespakken. Det viser en frisk opgørelse, som DR har fået af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der hører til under Beskæftigelsesministeriet.

Lærere skal føle sig kompetente

En af de skoler, der har søgt er Hou Skole ved Hals.

Den nordjyske folkeskole er blevet bevilliget 88.000 kroner, og de kommende ni måneder skal skolens ledelse, lærere og skolepædagoger sammen med en konsulent arbejde med at arbejdsmiljøet mere trygt.

Skoleleder Anna Marie Nør, forventer det vil gøre en mærkbar forskel for både ansatte og elever.

- Det er afgørende, om man tænker, at ”det her, kan jeg faktisk godt håndtere, fordi jeg ved, hvad det er, jeg skal gøre, og fordi vi har vi drøftet det som kolleger”. Alene den sikkerhed vil gøre, at der er en større chance for, at man klarer situationen på en god måde, siger hun.

Hou Skole fik påbud på grund af vold

Sidste år fik Hou Skole et påbud fra Arbejdstilsynet, fordi der var alvorlige eksempler på børn, der slog, sparkede og råbte skældsord efter de ansatte. En medarbejder måtte på et tidspunkt sygemeldes i længere tid på grund af de voldsomme episoder.

Nu vil Anna Maria Nør blandt andet bruge de næste ni måneder til at udvikle nogle fælles retningslinjer for, hvordan medarbejderne på skolen skal tackle volden.

- Vi skal lære at identificere mulige konflikter, og hvordan man på flere forskellige måder kan forebygge dem med alt lige fra kropssprog til at lære at kende barnets signaler. Og så skal vi lære, hvordan man rent faktisk håndterer en fysisk konfliktsituation, forklarer hun.

Flere skoler har brug for hjælp

Det er den tidligere regering, SF og Enhedslisten, der sidste år afsatte penge til voldsforebyggelsesforløb målrettet lærerne.

SFs undervisningsordfører, Jacob Mark er dog overbevist om, at de 50 skoler, der har søgt om pakkerne i år, blot er toppen af isbjerget.

- Det tal vidner om, at puljen måske ikke er kommet bredt nok ud. For jeg tror, der er mange flere skoler, der kunne have god nytte af det her, siger han.

Det var både almindelige folkeskoler, ungdoms- og efterskoler samt specialskoler for handicappede, der kunne få forebyggelsespakken. Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er der blevet uddelt forebyggelsespakker til skolerne for cirka 9,6 millioner kroner.

Forebyggelsespakkerne optræder dog ikke på finansloven for 2016, og det er derfor usikkert, om flere skoler i fremtiden kan få samme støtte til at forebygge vold.