70.000 kr. i bøde for ulovligt fiskeri

Via gps'ere på fiskekutter har Greenpeace afsløret ulovligt fiskeri, og en fisker er i dag idømt en bøde på 70.000 kroner og konfiskation af fangsten.

Den første Gilleleje-fisker er idømt en bøde på 70.000 kroner for ulovligt fiskeri afsløret af Greenpeace. (Foto: © Torben Christensen, Scanpix)

En fisker er i Retten i Helsingør idømt en bøde på 70.000 kroner for ulovligt fiskeri i Kattegat, afsløret af Greenpeace.

Oveni bøden får fiskeren konfiskeret fangstens værdi på næsten 260.000 kroner.

Retten i Helsingør godkendte i sidste måned, at de gps'er, som Greenpeace sidste år placerede på fiskekuttere i farvandet ud for Gilleleje, må bruges som bevismateriale i sager om ulovligt fiskeri.

Reducerer bifangst

Fiskerikontrollen blev varskoet af Greenpeace om, at fiskeren gentagne gange fiskede løs i det sydøstlige Kattegat, hvor der er totalt fiskeriforbud. Forbuddet er oprettet for at beskytte torskens gydeområde.

Fiskerikontrollen kunne se, at oplysningerne fra Greenpeace stemte overens med Fiskerikontrollens egne data om kutterens færden.

Fiskeren erkendte i retten, at han sidste år var på 20 fisketure i området. Men han troede, at det var efter reglerne at fiske, når han benyttede et fiskeredskab, der reducerer bifangsten af torsk til et minimum.

Et godt hummersted

Dommeren lagde da også vægt på, at fiskeren på de 20 ture blot havde haft en bifangst af torsk på små 20 kg. Desuden havde han i logbogen ikke lagt skjul på, hvor han havde fisket.

Den dømte har været fisker i 37 år og altid fisket i området, der er et godt hummersted.

Dommeren fastsatte bøden til 50.000 kroner og yderligere 20.000 kroner for blandt fejlagtigt udfyldte logbøger.

Flere lignende sager er undervejs.