8 af 12 pædagoger havde høretab

Pilotprojekt om høretab hos voksne i en børnehave på jobbet sat i gang med bekymrende resultat.

(Foto: Hi-Rez © stock.xchng)

Forleden blev 12 pædagoger i børnehaven Børnekæret i Uldum hørescreenet som de første i et pilotprojekt om hørenedsættelse - og resultatet er bekymrende.

Otte af de 12 har nedsat hørelse - tre endda temmelig alvorligt.

Projektet skal afdække hvor udbredt hørenedsættelse på arbejdspladserne er - og hvordan man kan hjælpe ansatte, der hører dårligt.

Projektleder Katja Lund fra Castberggård Job- og Udviklingscenter er selv overrasket.

- Jeg synes, det er bekymrende, at det er så stor en procentdel af dem, der bliver screenet, der faktisk tilsyneladende har et høretab på grund af støjskade. Katja Lund forklarer, at der er forskellige ting man kan gøre for at forebygge, at pædagogerne får flere skader på hørelsen. Bl.a. at udstyre dem med ørepropper.

- De kan dæmpe den skadelige støj samtidig med, der stadig kommer lyd igennem. De kan bruges i situationer, hvor der er specielt meget støj.

Projektet Arbejdsliv & Hørelse kører et år endnu, og medarbejdere ansat i Hedensted Kommune og hos Glud & Marstrand får i den forbindelse tilbudt en hørescreening. Resultatet af den første screening betyder, at man formentlig i første omgang vil besøge endnu tre-fire børnehaver.

- Vi synes, det er interessant nu at finde ud af, om det er et billede der er specielt for dén institution eller om det er et billede, der vil tegne sig mere generelt, siger Katja Lund.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk