Organisationer kritiserer Socialdemokratiets asyludspil

Udlændingeudspil er alt for kortsigtet, lyder det i et debatindlæg stilet til Folketingets største parti.

Socialdemokratiet mener, at Globalt Fokus har misforstået deres udspil, fortæller udenrigsordfører Nick Hækkerup. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Socialdemokratiets udlændingespil er alt for kortsigtet, og de har først og fremmest egne nationale interesser i højsædet i stedet for at se på de bagvedliggende årsager til de store globale flygtningestrømme.

Sådan lyder kritikken i et debatindlæg fra Globalt Fokus, der er brancheorganisation for i alt 82 danske foreninger og folkelige organisationer, engageret i internationale udviklings-, miljø- og humanitære aktiviteter.

Debatindlægget er blevet godkendt i en såkaldt styregruppe, hvor 15 af organisationerne er repræsenteret. Derfor repræsenterer kritikken ikke alle organisationernes synspunkt.

Peter Christiansen, der er sekretariatsleder hos Globalt Fokus, forklarer, at hovedbudskabbet med debatindlægget er, at den eneste måde at løse problemet med flygtninge- og migrantmasseindvandring til Europa er at lave langsigtede udviklingsprojekter i Afrika.

Og derfor er det alarmerende, hvis Socialdemokratiet vil tage midler fra uddannelse, fokus på menneskerettigheder og jobskabelse til blandt andet at finansiere lejre i nærområderne.

Der er brug for meget hjælp til nærområderne, og det er godt tænkt. Man skal bare ikke tage pengene fra de langsigtede projekter, for så står man med et nyt problem.

Peter Christiansen, Globalt Fokus

- Det løser vi ikke nogen problemer med. Det nytter ikke noget at tage penge fra de indsatser og lave flygtningelejre i Afrika. Det er ren symptombehandling, siger Peter Christiansen fra Globalt Fokus.

Da Socialdemokratiet præsenterede sit nye udlændingeudspil, lød det, at man fortsat ville bevare udviklingsbistanden på 0,7 procent af danske bruttonationalindkomst.

Midlerne skulle dog omprioriteres i, hvad partiet kalder "en omfattende reform af Danmarks udviklingsbistand", hvor man blandt andet vil investere 3,5 milliarder kroner mere i nærområderne.

Disse midler skulle blandt andet findes med penge fra den langsigtede udviklingsbistand.

- Der er mange gode ting i Socialdemokratiets målsætning. Problemet er, at indsatsen ikke står mål med deres målsætning, siger sekretariatsleder Peter Christiansen.

Jeg hæfter mig ved, at de er enige i idéen, men at det er udformningen, de mener, at den er gal med. De siger, at man bare tager nogle penge fra nogen, og giver dem til nogle andre. Det er ikke tilfældet.

Nick Hækkerup, Socialdemokratiet
FAKTA OM SOCIALDEMOKRATIETS UDSPIL

Socialdemokratiets udspil ”Retfærdig og realistisk”:

Der skal indføres et loft over, hvor mange med ikke-vestlig baggrund, der kan komme til Danmark. Det gælder både flygtninge og familiesammenførte. Loftet fastsættes årligt af Folketinget.

En asylreform skal stoppe adgangen til at søge asyl i Danmark.

Alle spontane asylansøgere skal sendes til et danskdrevet modtagecenter i et tredjeland. F.eks. i Nordafrika. Her skal de være, mens deres asylsag behandles.

Det skal ikke være muligt at søge asyl ved at møde op direkte på det danske modtagecenter.

En asylansøger, der får asyl, vil heller ikke få mulighed for at komme til Danmark. Men vil blive sendt til en af FN’s flygtningelejre.

Danmark forpligter sig til gengæld til at tage kvoteflygtninge gennem FN-systemet.

Reglerne for at få familiesammenføring skal strammes. Kravene til sprog, uddannelse, beskæftigelse og kendskab til Danmark skal skærpes. Især for den ægtefælle, der søger om at komme til Danmark.

En hjemsendelsesreform skal sikre, at flere afviste asylansøgere sendes hjem. Bl.a. skal der oprettes en ny specialenhed ved politiet, og Danmark skal som hovedregel stoppe ulandsbistand til lande, der nægter at tage imod egne statsborgere.

Der skal i højere grad indføres optjeningsprincipper til danske velfærdsydelser som f.eks. børnechecken.

Hvad frygter I vil ske, hvis Socialdemokratiets visioner bliver ført ud i livet?

- Der er brug for meget hjælp til nærområderne, og det er godt tænkt. Man skal bare ikke tage pengene fra de langsigtede projekter, for så står man med et nyt problem, siger Peter Christiansen og fortsætter:

- Hvis man for eksempel tager pengene fra uddannelse og rettigheder i Uganda og sender dem til nærområderne, så symptombehandler vi og løser ikke de reelle problemer i Afrika.

Socialdemokratiet: Tyder på at de har misforstået os

Hos Folketingets største parti hæfter udenrigsordfører Nick Hækkerup sig ved, at organisationerne og partiet er enige på mange områder.

- Og på de punkter, hvor de er uenige, tyder det på, at de har misforstået os, siger ordføreren.

Hvordan mener du, at de har misforstået jeres politik?

- Jeg hæfter mig ved, at de er enige i idéen, men at det er udformningen, de mener, at den er gal med. De siger, at man bare tager nogle penge fra nogen, og giver dem til nogle andre. Det er ikke tilfældet, siger Nick Hækkerup og fortsætter:

- Vores finansiering af de 3,5 milliarder kroner til nærområderne og skrøbelige stater kommer dels fra, at der vil være penge at spare ved asylbehandlingen i Danmark i al den stund, at vi ikke skal lave asylbehandling i Danmark. Og så ser det ud til, at vores bruttonationalprodukt ser ud til at vokse godt de kommende år, og det vil give ekstra penge, siger Nick Hækkerup og fortæller, at han også håber på, at EU vil være med til at løfte projekter økonomisk.

Skal ikke ske fra den ene dag til den anden

Men når det er sagt, så skal der stadig omprioriteres midler. Hvordan vil i tage midler fra langsigtede projekter og så stadig sikre, at det ikke går ud over udviklingen i de for eksempel de afrikanske lande?

- Vi vil ikke fordoble støtten til humanitær bistand og skrøbelige stater fra den ene dag til den anden. Det vil vi gøre frem mod 2025, så der er en periode til at indfase det. Og der hvor der mangler finansiering, må vi tage penge fra nogle af de langsigtede projekter, vi støtter nu, siger Nick Hækkerup, der ikke kan pege på specifikke projekter, hvor pengene kan hentes.

Du siger jo selv, at I vil kunne blive nødt til at lukke ned for langsigtede projekter. Hvorfor mener du så ikke, at Globalt Fokus har en pointe i, at I fjerner fokus fra et sted til et andet og hermed skaber et nyt problem?

- Den humanitære og akutte hjælp vil kunne give bedre levevilkår, som også vil kunne give bedre skolegang. Og også styrke indsatsen hos kvinder og børn, som vil kunne hjælpe til at skabe jobs særligt til unge mennesker, siger udenrigsordføreren.

Rettelse 16. februar: Det er fremkommet af artiklen, at 80 organisationer kritiserede Socialdemokratiet. Det er ikke korrekt. Globalt Fokus oplyser, at 15 af organisationerne - en styregruppe i Globalt Fokus - har godkendt indlægget. Derfor repræsenterer indlægget ikke alle 80 organisationers synspunkt.