800.000 danskere, der ikke laver noget? Gruppen er langt mindre

Det påstår Asger Aamund i et DR2-program. Men han medtager både forældre på barsel og fleksjobbere i optællingen.

Producent på Sand TV, Christian Vorting, der står bag "Asger og de langtidsledige", mener, at det er vigtigt at tage en debat om de 800.000 danskere på offentlig forsørgelse.

I DR2-serien "Asger og de langtidsledige" forsøger erhvervsmanden Asger Aamund at hjælpe seks langtidsledige danskere tilbage til arbejdsmarkedet. Programmet indledes hver uge med denne undren fra Aamund:

- Hvordan i alverden har vi som land kunnet anbringe os i en situation, hvor vi nu gennem de sidste 13 år har haft 800.000 danskere i den arbejdsdygtige alder, som ikke laver noget?

Medregner forældre på barsel

Ifølge de nyeste tal fra 2013 er der ganske rigtigt omkring 800.000 såkaldte fuldtidspersoner i den arbejdsduelige alder, der er på overførselsindkomst.

Men gruppen dækker ifølge professor i statskundskab Jon Kvist over en bred vifte af danskere.

- Godt 50.000 er på barsel, og det er jo ikke noget vi ønsker at tage folk ud af. Så er der små 80.000, der er syge. Vi gør alt muligt for at de kan komme hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet, men vi har ikke kunnet forhindre, at de blev syge i første omgang, siger Jon Kvist fra Center for Velfærdsforskning på Syddansk Universitet til DR's Detektor.

Til denne gruppe kan man lægge de borgere, der på grund af begrænset arbejdsevne er ansat i fleks- eller skånejob.

Samler man disse grupper af borgere, der af forskellige årsager ikke ville kunne tage et job i morgen, kommer man indtil videre op på knap en fjerdedel af de 800.000 danskere på overførselsindkomst.

170.000 ville kunne tage job i morgen

Kigger man videre på de 800.000 danskere, finder man også en stor gruppe, der har forladt arbejdsmarkedet - eller er meget langt væk fra det.

Gruppen af blandt andre efterlønnere, førtidspensionister og ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere udgør omkring 440.000 personer - altså over halvdelen af den gruppe, som Asger Aamund taler om.

Hvis man vil sige noget om, hvor mange af de 800.000 danskere, der reelt ville kunne tage et job i morgen, skal man ifølge Jon Kvist fokusere på en noget mindre gruppe.

- Det drejer sig om godt 170.000, som er på dagpenge, kontanthjælp eller i nogle støttede foranstaltninger, som de kunne vælge at gå ud af. Så det er en lille fjerdedel af de 800.000, der er i stand til at tage et arbejde i morgen, siger Jon Kvist til Detektor.

Forsvarer formuleringen

Asger Aamund har ikke ønsket at udtale sig til Detektor. Det har Christian Vorting derimod. Han er producent på Sand TV, der står bag "Asger og de langtidsledige".

Christian Vorting mener, at det er vigtigt at tage en debat om de 800.000 danskere på offentlig forsørgelse.

Han håber ikke, at nogle føler sig stødt af beskrivelsen om ikke at lave noget, men ser ingen problemer i at bruge vendingen.

- Vi har vurderet, at formuleringen om at de 800.000 ikke laver noget, godt kan gå. For de laver ikke noget reelt arbejde, som de tjener deres egne penge på, siger Christian Vorting.

FacebookTwitter