Årets kornhøst er den dårligste nogensinde

En analyse af prøver på 2014-høsten af hvede viser, at indholdet af protein er det laveste nogensinde.

Indholdet af protein i årets hvedehøst sætter ny bundrekord. (Foto: © Line Rasmussen DR Fyn)

Kvaliteten af den hvede, der høstes på danske marker, har i år været den laveste nogensinde, skriver Jyllands-Posten.

Kornets indhold af protein, som er den vigtigste kvalitetsindikator, er faldet til 8,4 pct., hvilket er ny bundrekord.

Det fremgår af analyser, som Videncentret for Svineproduktion har foretaget på et stort og repræsentativt antal prøver af 2014-høsten.

Opbruger jordens reserver

Analyserne gennemføres hvert år efter høst, og resultaterne viser, at kvaliteten af det danske korn har været faldende siden 1990'erne, da vedtagelsen af vandmiljøplanerne tvang landmændene til at reducere forbruget af gødning.

- De danske særregler betyder, at vi ikke må give kornet den mængde gødning, som planterne egentlig har brug for. Det medfører, at vi gradvist opbruger jordens reserver af kvælstof og dermed udpiner jorden. Konsekvensen er, at kvaliteten af kornet bliver lavere og lavere, siger Torben Hansen, formand for Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion.

Mens proteinindholdet i dansk hvede er faldet fra knapt 11 pct. i 1990'erne til nu omkring 8,5 pct., har udviklingen i Nordtyskland været langt mere positiv.

Regering ser på gødningsregler

Her har landmændene i Schleswig-Holstein fastholdt en uændret proteinprocent på ca. 10,5, og samtidig har de øget udbytterne mere end danske landmænd.

Ifølge fødevareminister Dan Jørgensen er regeringen i gang med at se på muligheden for at målrette gødningsreglerne, så de afpasses efter lokale forhold.

- Det vil i praksis betyde, at landmændene kan gødske mere på robuste jorde og mindre på de sårbare jorde, oplyser Dan Jørgensen. I sit skriftlige svar står intet om, hvad tidshorisonten er.

/ritzau/