Århus Flydedok konkurs

Omkring 1000 mand mister jobbet, efter at Århus Flydedok og Svendborg Værft i dag gik konkurs.

Mellem 800 og 1000 mand mister jobbet, efter at Århus Flydedokog Svendborg Værft i dag gik konkurs.

Det sker, fordi BG-Bank ikke længere tror på værfternes fremtid.BG-Bank skød så sent som før jul 100 millioner kroner iværfterne.

Flydedokken har ca. 650 medarbejdere. Men den river ogsådatterselskabet Svendborg Værft med sig, som har 140medarbejdere.

Dansk Metals formand, Max Bæhring, mener, at BG-Bank har svigtetog ikke givet tid nok til, at en rekonstruktion kunnegennemføres.

- Vi var klar over, at der var problemer med driften afFlydedokken, men den 6. december blev man enige om at rekonstruereværftet. BG Bank var en del af rekonstruktionen, men har svigtet ogder tegner et dystert billede for værftsbranchen og for hele dendanske industri, siger Metals formand.

- Vi så det med B&W og nu med flydedokken.Pengeinstitutterne er ikke villige til at træde til med støtte tilerhvervslivet, selv om de dybest set lever af, at der fortsat erproduktion i Danmark, siger Max Bæhring.

BG Bank ønsker ikke at kommentere til konkursen, da man ikkeudtaler sig om konkrete kundeforhold.

Erhvervsminister Pia Gjellerup beklager, at værfterne nu gårkonkurs, men at regeringen ingen muligheder har for at gribe ind ikonkrete virksomhedsproblemer.

Næstformand i Dansk Metal i Århus, Lasse Bøttcher, oplyser, atlukningen af flydedokken næsten fordobler ledigheden blandtmetalarbejdere i Århus. Her går 543 metalarbejdere svarende til 7,6pct. ledige, men med lukningen kan tallet stige med yderligere 425metal-medlemmer.

Facebook
Twitter