Årsag til Storebæltsulykken uvis

En person savnes, og tre andre fra skibet Karen Danielsen blev kvæstet, da skibet sejlede ind i Storebæltsbroen i aftes. Ulykken betegnes som den værste i Storebæltsbroens historie, og det er stadig uklart, hvordan den overhovedet kunne ske.

Der givesforvarsel, når et skib ude af kurs er inden for en vis afstand frabroerne. Alarmsystemet til politiet, til Banestyrelsensfjernstyringscentral og til O-rum afprøves hver uge.

Alarmenskal gå senest 10 minutter før en potentiel påsejling afVestbroerne og 4 minutter før en potentiel påsejling af Østbroen.VTS centret skal give besked til politiet i Slagelse, tilBanestyrelsens fjernstyringscentral, til Storebælts O-rum og tilSRO-C på Korsør togstation om at lukke broerne fortrafik.

VTSsystemets opgave er at forebygge skibskollisioner og at kunne givealarm i tide til vej- og togtrafikken, hvis et skib er ved atkollidere mod en af broerne.

VTS beståraf: Et VTS center placeret på Flådestation Korsør, et VTS nødcenterpå Sprogø, tre fjernbetjente radarstationer, fire fjernbetjentekamera sites og et vagtskib, VTS 4.

VTS stårfor Vessel Traffic Service. Systemet overvåger døgnet rundtskibstrafikken i Storebælt fra 12 sømil nord til 12 sømil syd forbrolinien.VTS

Fragtskibet Karen Danielsen sejlede i aftes ind iStorebæltsbroen.

En person savnes stadig efter ulykken, mens tre andre af de tikroatiske besætningsmedlemmer fra skibet blev kvæstet.

Ulykken betegnes som den værste i Storebæltsbroens historie, ogdet er stadig uklart, hvordan den overhovedet kunne ske.

Det sikkerhedssystem, som via blandt andet radar- ogkameraovervågning i Storebælt skal stoppe skibe på kollisionskurs,VTS, svigtede muligvis.

Vessel Traffic Service

Den lods, der var om bord på Karen Danielsen meldte det tilovervågningsystemet VTS, da han helt planmæssigt forlod skibet vedThurø.

- Sagen er klar. Situationen skulle have været opfanget af VTS.Systemet er alene lavet til at undgå ulykker på Vestbroen, sigerSund & Bælts kommunikationschef Karsten Holmegaard.

Systemet skulle blandt andet have sendt et afværgefartøj ud tilcoasteren, men det skete ikke, og skibet bragede ind ilavbroen.

VTS stod foran en modernisering, da fragtskibet i går sejledeind i broen.

Bekvemmelighedsflag

Skibet, der ramte broen, er M/V Karen Danielsen på 3500 ton.

TilbeskrivelsenLæs enbeskrivelse af skibet, der har ramt Storebæltsbroen.Karen Danielsen

Skibet ejes af rederiet Otto Danielsen.

Karen Danielsen sejler under bahamansk flag, og skibet var udenlast på vej fra Svendborg til Finland, da det ramteStorebæltsbroen.

Karen Danielsen skulle, efter at have sat lodsen af ved Thurø,have sat kursen mod Østersøen og videre til Finland. I stedet detat fortsætte nordpå mod Storebæltsbroen, hvor ulykken senereindtrådte.

Den om bordværende lods Søren Munch er ifølge Ekstra Bladet"rystet" over det skete.

- De er absolut alle kompetente og dygtige søfolk, og der var engod disciplin på broen. Jeg er da chokeret over, at en af dem nusavnes, siger han.

I 2001blev broen afspærret, da et stort cambodjansk fartøj "Bella" havdekurs direkte mod østbroens ankerblok. Det 182 meter lange skibreagerede ikke på advarsler over skibsradioen. En hurtig indsatsfra det såkaldte afviser-fartøj betød, at en påsejling blevundgået. I 1993påsejlede storebæltsfærgen "Romsø" Vestbroen i dårligt vejr. Ingenaf de 38 passagerer og 21 besætningsmedlemmer kom noget til vedkollisionen.Tidligere påsejling

Det er fortsat en gåde, hvorfor skibet overhovedet befandt sig iStorebælt.

Karen Danielsen sejlede ind i lavbroen ved 19.15 tiden torsdagaften cirka 800 meter fra den fynske kyst.

Skibets styrehus kilede sig fast under broen og blev revetbagover, så hele skibet satte sig fast.

Skibet brød umiddelbart derefter i brand.

Store forsinkelser

Det er lykkedes at trække Karen Danielsen fri af broen, og den ernu bugseret til Lindholm Havn ved Nyborg, hvor også besætningen erblevet indkvarteret.

Storebæltsbroen er igen åben for trafik, men både bilister ogtogpassagerer skal forberede sig på ekstra transporttid.

Der er generelle forsinkelser på togene over Storebælt, ogVejdirektoratet oplyser, at der er hastighedsbegrænsning over broenog kun et spor farbart. Der er desuden sat en chikane op vedulykkesstedet for at sænke bilisternes hastighed.

Skibet har efterladt et hul på 2,5 x 5 meter på broensunderside, men det påvirker ifølge Sund og Bælt ikke broensbæreevne.

Facebook
Twitter