Adoptionssystemet skal under lup

Afsløringerne af falske dødsattester og betalte mellemmænd får nu Socialministeren til at gribe ind.

Oven på de sidste ugers afsløringer af betalte mellemmænd, såkaldte børnehøstere, falske dødsattester og det midlertidige stop for adoptioner fra Etiopien formidlet af organisationen Danadopt, vælger socialminister Karen Hækkerup nu at sætte hele adoptionssystemet under lup, det fortalte ministeren efter et timelangt møde med socialordførerne om emnet i dag.

Hos Enhedslisten hilser man det nye tiltag velkommen, men er skeptisk overfor at det kan fjerne tvivlen, der gnaver hos alle de danskere, der har adopteret et barn fra Etiopien.

- Der er behov for en langsigtet løsning. Enhedslisten har allerede stillet forslag om et uafhængigt tilsyn, som kan foretages enten af uafhængige NGO'er eller ansatte direkte af den danske stat. På baggrund af den seneste udviklingen i sagen om Danadopt, vil jeg på det kraftigste opfordre til at tilsynet ændres, siger Pernille Skipper.

Venstre er tilfreds med, at adoptionsområdet bliver grundigt belyst, og at det fremadrettet bliver sikret, at reglerne overholdes

Eyvind Vesselbo, Socialordfører i partiet siger til DR Nyheder, at på mødet i dag blev det drøftet, om Danmark fremadrettet, som udgangspunkt kun skal adoptere forældreløse børn - så vi undgår de ulykkelige situationer med biologiske forældre der bliver snydt.

- Et andet tiltag kunne være, at vi kun adopterer fra lande der har underskrevet Haagerkonventionen. Så var Etiopien ikke længere et adoptionsland. Vi talte også om at etablere et skrappere tilsyn med landene - gerne i internationalt samarbejde, siger Eyvind Vesselbo.

Lever ikke op til konventionen

Adoption og Samfund hilser initiativet velkomment:

- Vi har hele tiden sagt at der mangler en adoptionsfaglighed i adoptionsprocessen, og at vi ikke lever op til haagerkonventionen i alle sager.

- Vi overvejer om adoptionerne skal være mere åbne, men det er vigtigt at understrege at det skal være på baggrund af en adoptionsfaglighed, siger Jens Damkjær fra Adoption og Samfund.