Adoptivbørn mangler danske forældre

Ventetiden på et adoptivbarn fra lande som Sydkorea og Thailand falder. Færre danske barnløse vil adoptere.

Færre danskere skriver sig op til international adoption. (Foto: Hoang Dinh nam © Ritzau Scanpix)

Tidligere risikerede barnløse at stå så længe på venteliste til et adoptivbarn, at de i mellemtiden blev for gamle til at adoptere.

Siden er ventetiden faldet drastisk, og det får Danish International Adoption, DIA, der formidler adoptivbørn til Danmark, til at efterlyse adoptanter til børn fra Sydkorea, Taiwan, Thailand, Burkina Faso og Sydafrika.

- Der er ikke tilstrækkeligt med familier til børn, der kan få gavn af en adoption. Det er en situation, som vi arbejder på at få løst af hensyn til de mange børn, som vi ser, har et afgørende behov for trygge rammer, oplyser direktør i DIA Jeanette Larsen.

Eksempelvis venter adoptanter til et barn fra Sydkorea i dag under et år, fra de skrives på ventelisten, til de præsenteres for et barn, der er parat til bortadoption. Tidligere kunne der gå fem.

Fra Sydafrika er ventetiden faldet fra mellem tre og fem år til to til tre år.

Bedre fertilitetsbehandling

Den faldende ventetid hænger blandt andet sammen med, at færre søger om at adoptere. Mens der i 2012 var 314 ansøgere til international adoption, så var der i 2016 61, og sidste år var der bare 48.

DIA forklarer faldet med blandt andet succesfulde fertilitetsbehandlinger, ligesom det kræver en god økonomi at adoptere.

I Adoption og Samfund, der er organisation for adoptivforældre og adopterede, siger næstformand Sanne Vindahl Nyvang, at det eksempelvis koster omkring 290.000 kroner at adoptere et barn fra Sydkorea.

Trods forsøg på at få regeringen til at øge det offentlige tilskud på godt 53.000, så er det ikke lykkedes.

- Det kræver nærmest to superlønninger at adoptere, og vi er bange for, at det efterhånden kun bliver for de rige.

/ritzau/

Facebook
Twitter