Advarer om at køre el-løbehjul med sprit i blodet: Risiko for fængselsstraf

Kører du el-løbehjul med over 0,5 promille i blodet, skal politiet tage dig med til blodprøve.

De elektriske løbehjul fylder mere og mere i det københavnske gadebillede. Snart er de også at finde i Aarhus. (Foto: søren bidstrup © Scanpix)

Hvis du stiller dig op på et af de nye el-løbehjul og tror, at politiet opfatter dig som en cyklist i trafikken, så kan du godt tro om igen.

Brugere af de populære el-løbehjul er nemlig ligestillede med førere af andre motoriserede køretøjer i trafikken, når det gælder spirituskørsel.

Så stopper politiet dig med en promille på over 0,5 i blodet, skal betjenten sørge for, at der bliver taget en blodprøve med det samme.

- Så der sker nøjagtig det samme, som hvis man kører spirituspåvirket i bil. Man bliver anholdt og kommer ind på den nærmeste politistation eller hospital og får taget en blodprøve. Den bestemmer promillen, og så bliver man sigtet for spirituskørsel, siger Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Straffen er i første omgang en bøde på 2.000 kroner - i anden omgang 4.000 kroner. Overtrædes reglerne tredje gang, kan det føre til fængselsstraf.

Efterlyser mere information

Dermed adskiller reglerne sig fra cyklisternes. Kører de med sprit i blodet, straffes de normalt ikke, selvom politiet stopper dem i påvirket tilstand.

Det er dog muligt at få en bøde, hvis man for eksempelvis vurderes at have været til fare for andre trafikanter.

- Det er en vurderingssag fra vores side om, hvorvidt man kan føre køretøjet (cyklen, red.) på betryggende vis. Scenariet kan være, at vi beder vedkommende om at stige af cyklen og trække resten af vejen, men man kan også blive sigtet for spirituskørsel. Det er dog sket ganske få gange, siger Christian Berthelsen.

De omdiskuterede el-løbehjul har været tilgængelige i København siden årsskiftet og i Aarhus en måneds tid.

I Rådet for Sikker Trafik har administrerende direktør, Mogens Kjærgaard Møller, hele tiden været kritisk over for el-løbehjulene, fordi han frygter, at de fører til flere trafikulykker.

Men han efterlyser også, at reglerne for spirituskørsel gøres mere klare for brugere af el-løbehjulene.

- Vi har hele tiden peget på, at det er rigtig vigtigt, at der kommer klare informationer om, hvilke regler der gælder for el-løbehjulene.

- Netop også i forhold til spirituskørsel. Det har potentielt meget alvorlige konsekvenser, hvis folk kaster sig ud i at køre på dem med spiritus i blodet, også fordi det sidestilles med at køre på knallert, siger Mogens Kjærgaard Møller.

DR Nyheder har været i kontakt med både Færdselsstyrelsen og Transportministeriet, men de ønsker ikke at kommentere opfordringen til at gøre reglerne mere klare.

Dødsulykker i Spanien

El-løbehjulene er en del af en forsøgsordning, der på et senere tidspunkt skal evalueres. Herefter skal det besluttes, om de skal gøres lovlige permanent.

Kritikerkoret er dog af en betydelig størrelse, og i Spanien har lovgiverne allerede måttet regulere el-løbehjulene som følge af flere dødsulykker.

Det har også været fremme, at et af udlejningsfirmaerne, Tier, ikke havde styr på den lovpligtige ansvarforsikring, som brugerne skal fremvise, hvis politiet spørger dem. Først efter omtale i medierne fik firmaet orden i tingene.

Desuden har Københavns Kommune og Transportministeriet ligget i strid om grundlaget for udlejning af el-løbehjulene.

Kommunen ønsker at sætte en stopper for det på åben gade - modsat ministeriet, der nu arbejder på at finde en løsning.

På det seneste er der også observeret problemer med, at el-løbehjulene bliver brugt i Kongens Have i København. Det har fået Slots- og Kulturstyrelsen til at iværksætte en kampagne og sætte skilte op.

To af firmaerne, der lejer el-løbehjul ud i København, Tier og VOI, er ikke vendt tilbage på DR Nyheders henvendelser.

REGLER FOR EL-LØBEHJUL

 • El-løbehjul, der er tilladt i trafikken, må højst kunne køre 20 km/t med motorkraft alene.

 • Der må ikke være noget sæde på løbehjulet.

 • Løbehjulet skal være CE-mærket. Det må højst veje 25 kg., være max 2 meter langt og 70 cm bredt.

 • Løbehjulet skal være forsynet med en rød refleks bagpå, en hvid refleks foran og gule eller hvide reflekser på hver side. Reflekserne skal være godkendte og opfylde samme krav som reflekser på cykler.

 • Du skal køre med lys på hele døgnet. Du skal have en hvid lygte foran og en rød lygte bagpå. Lygterne skal sidde på løbehjulet og være tydeligt synligt på mindst 300 meters afstand.

 • Du skal følge cykelreglerne, og du skal køre på cykelstien, hvor der er cykelsti.

 • Du skal være fyldt 15 år.

 • Du må ikke have passager med løbehjulet.

 • Børn under 15 år må kun køre på elektrisk løbehjul i trafikken, hvis barnet er sammen med en voksen på 18 år eller derover, som har kontrol over barnets kørsel. På lege- og opholdsområder er der dog ikke krav om, at børn, der kører på elektrisk løbehjul, skal være sammen med en voksen.

 • Promillegrænsen er 0,5, og der er nulgrænse for ulovlige stoffer.

 • Kilde: Rådet for Sikker Trafik

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk