Advarer om smitte hos egen læge: Alle patienter, der skal til lægen, bør udstyres med mundbind

De praktiserende læger er meget bekymrede for at blive smittebærere.

Op til ti procent af de praktiserende læger er eller har været sygemeldt med mistanke om corona-smitte eller har været testet positiv for covid, siger formanden for Dansk Selskab for Almen Medicin. (Arkivfoto) (Foto: © Ida Guldbæk Arentsen, Scanpix)

Antallet af praktiserende læger rundt om i landet, der er smittet med coronavirus, er efterhånden så stort, at der nu bør strammes gevaldigt op på retningslinjerne, for at undgå at især ældre og svage patienter bliver smittet netop hos lægen.

Sådan lyder opråbet fra Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, som er de praktiserende lægers videnskabelige selskab.

Konkret skal der indføres en fast procedure om at samtlige patienter skal have mundbind på i venteværelset, inden de træder ind til lægen, for dermed at minimere risikoen for corona-smitte, mener Anders Beich. Og den samme regel om mundbind skal også gælde for alle de praktiserende læger i mødet med patienten, mener lægeformanden.

- De praktiserende læger er meget bekymrede for at blive smittet og for at blive smittebærere. Det er uholdbart, at vi ikke er i stand til at beskytte os bedre mod smitte og mod at blive smittebærere ved bare at bruge noget så simpelt som et mundbind til både patienten og lægen, siger Anders Beich.

- Både læge og patient bør udstyres med et almindeligt mundbind, så de ikke kan smitte hinanden. Når nu corona-virus efterhånden er så udbredt i samfundet, så er det altså også nødvendigt, at man prioriterer almen praksis, siger han.

Smitte uden symptomer

Selv om myndighederne i flere uger har understreget, at man under ingen omstændigheder skal møde fysisk op hos egen læge, hvis man har symptomer på corona-virus, kan der sagtens være patienter med sygdommen i kroppen, påpeger lægeformanden.

- Alle patienter kan jo være smittede i to-tre dage, uden at de selv ved, at de er smittede, og uden at de har symptomer. Derved kan de jo komme til at smitte lægen. Og det samme gælder jo for den praktiserende læge, der kan være smittet og som dermed kan komme til at smitte patienten. Derfor er det nødvendigt, at både patient og læge har maske eller mundbind på, siger Anders Beich.

Antallet af personlige konsultationer på de danske lægeklinikker er faldet markant under corona-krisen. Men det er ikke mindst de ældre og sårbare patienter, som møder fysisk op, og det forstørrer problematikken, da det netop de grupper, som er mest sårbare, hvis de bliver smittet, påpeger Anders Beich.

- Der er rigtig mange telefonkonsultationer og videokonsultationer, og heldigvis for det, for der er selvfølgelig ikke nogen risiko for smitte. Men der er nogle konsultationer, hvor vi er nødt til at se patienten. Det kan være ved mistanke om alvorlig sygdom, og det vil ofte være svækkede eller ældre medborgere, som vi er nødt til at se.

- De kan være smittede, allerede inden de møder op i lægepraksis, og de kan komme til at smitte lægen, som så igen risikerer at give smitten videre til næste patient. Især skal vi passe på de ældre og svage, som vi ved har en større risiko for at blive mere syge, og det er lige præcis derfor, at vi rejser den her problematik, siger Anders Beich og understreger, at obligatorisk mundbind derudover også bør gælde for patienter og sundhedspersonale på landets plejehjem og i hjemmeplejen.

Professor i virologi Søren Riis Paludan fra afdelingen på biomedicin på Aarhus Universitet mener obligatorisk mundbind på landets lægeklinikker vil være et brugbart våben i kampen mod coronavirus.

- Det synes jeg er en rigtig god idé. Det vil kunne minimere smitterisikoen af de praktiserende læger og dermed også reducere risikoen for, at patienterne bliver smittede. De ældre og de kronisk syge er jo blandt de mest sårbare patienter i forhold til corona, og det er jo samtidig dem, som kommer mest hos de praktiserende læger. Så på alle måder vil det give mening, siger Søren Riis Paludan.

Han tilføjer, at det er vigtigt, at der er tale om mundbind med fintmaskede filtre for at de beskytter bedst muligt mod smitte.

Sundhedsstyrelsen ønsker ikke at stille op til interview, men henviser i stedet til Statens Serum Institut. Dem er det ikke lykkedes at få en kommentar fra.

Coronasmittede læger

Der findes ikke officielle tal for, hvor mange af landets praktiserende læger, der er eller har været smittet med coronavirus. Men i en lukket facebook-gruppe for praktiserende læger kan man ifølge Anders Beich få et fingerpeg.

- Der er lavet en uofficiel undersøgelse, der viser, at faktisk helt op til ti procent af de praktiserende læger er eller har været sygemeldt med mistanke om corona-smitte eller har været testet positiv for Covid-19, siger Anders Beich.

Han tilføjer, at de nuværende retningslinjer er lavet, som de er, fordi der er mangel på værnemidler.

Men er der så overhovedet mundbind nok til at indføre det obligatorisk på alle lægeklinikker?

- Vi skal have nogle retningslinjer, som passer til den smittefare, som er derude. Og så må regionerne gøre alt, hvad de kan, for at skaffe mundbind nok til at alle sundhedsprofessionelle kan bære mundbind ved kontakt med patienter, siger Anders Beich.

Synes du, at I praktiserende læger bliver svigtet i den her sammenhæng, fordi der er mest fokus på værnemidler på hospitalerne?

- Vi anerkender det behov, som er på hospitalerne. Men vi er bare bange for, at hvis man ikke anerkender behovet ude i primær-sektoren, så vil man se, at covid-sygdommen kan blusse op igen, og at epidemien kan få ny fart, hvis der finder møder sted, hvor sundheds- og plejesektoren bliver et smittested for coronavirus, siger Anders Beich.